Izvajalci programa « Ljudska univerza Jesenice
 

Izvajalci programa


 

BrankoBrinsek

Branko Brinšek, dr. med. spec. psih.

 

Branko Brinšek zadnjih 28 let dela kot bolnišnični in ambulantni psihiater v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Poleg zdravljenja z zdravili izvaja še psihoterapijo za posameznike, pare in celotne družine. Vrsto let je vodil posvetovalnico za mlade in izobraževal prostovoljce ter obenem hodil v domove ostarelih kot psihiater.
Je član več strokovnih organov tako v bolnišnici kot na državnem nivoju. 

reference

 


SonjaCeferinTomas

Sonja Čeferin Tomaš, univ. dipl. inženirka živilske tehnologije

 

Sonja Čeferin Tomaš je po izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, ki je začetna znanja s področja prehrane pridobila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani na takratnem oddelku za Živilsko tehnologijo. V prvih letih po zaključku študija je izpopolnjevala svoje znanje v oljarski, mlečni in mesni industriji. Svoje znanje iz prehrane je nadgrajevala tudi s poučevanjem bodočih delavcev v gostinstvu in turizmu. Specifična znanja s področja dietoterapije in varnosti hrane je pridobila z dolgoletnim delom v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer je združevala delo s področja načrtovanja prehrane za bolnike v vseh starostnih obdobjih, kakor tudi pripravo varne hrane. Sedaj vodi svoje podjetje, ki obsega prehransko svetovanje, svetovanje s področja varne priprave hrane in pitne vode. Izvaja izobraževanja in delavnice s področja zdrave prehrane in varne hrane za posameznike, kakor tudi skupine v vzgojno izobraževalnih ustanovah in gostinsko – turističnih objektih. Je članica Združenja dietetikov in nutricionistov Slovenije.

reference

  


KatjusaRadinovic

Katjuša Radinovič, univ. dipl. profesorica telesne vzgoje

 

Po zaključeni trinajst letni športni karieri umetnostne drsalke se je Katjuša Radinovič odločila za študij na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za šport. Že med študijem je vodila vadbo proti bolečinam v križu, opravljala delo trenerja umetnostnega drsanja, vodila aerobiko ter vadbo za otroke, itd. Svoje znanje je izpopolnjevala tudi v tujini. Šest mesecev je preživela na danski ljudski šoli »Oure Højskole«, kjer je pridobila predvsem znanje o plesu ter športnem treniranju. Pred koncem študija pa je pridobljeno znanje o športu in pomenu športnih aktivnosti za zdravje nadgradila še na devet mesečni praksi na finsko-ruski šoli (»Suomalais-venäläinen koulu«) v Helsinkih na Finskem. Študij je uspešno zaključila z diplomskim delom »Šport za starostnike«, ki obravnava šport v zrelih letih s poudarkom na vplivu le-tega na kakovostno staranje.

reference

  


KarmenRomih

Karmen Romih, mag. zdravstvene nege

 

Karmen Romih, po izobrazbi magistra zdravstvene nege, je direktorica v Viharniku, domu za starejše v Kranjski Gori. Predhodno je bila Predstojnica Katedre za zdravstveno nego na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, kjer je poučevala Zdravstveno nego v patronažnem in dispanzerskem varstvu, kabinetne vaje in bila mentor v kliničnem okolju (oddelek za zdravstveno nego Splošne bolnišnice Jesenice). Pred delovanjem v šolstvu je vodila patronažno varstvo v Zdravstvenem domu Radovljica. Karmen Romih je sodelovala tudi pri preventivnih programih, v okviru nacionalnega programa CINDI je vodila delavnico opuščanja kajenja v Zdravstvenem domu Radovljica.

reference

      


MatejaSmid

Mateja Šmid, prof.

 

Po zaključenem študiju nemščine in bibliotekarstva se je zaposlila na področju izobraževanja odraslih, kjer že dobrih dvajset let pridobiva dragocene izkušnje pri delu z ljudmi. Pri svojem delu združuje znanje in bogate praktične izkušnje, ki jih je pridobila pri poučevanju odraslih, vodenju strokovnih timov, svetovanju, timskem delu in v mnogo drugih vlogah, ki jih v življenju prevzema. Dve leti se je izpopolnjevala na področju nevro – lingivističnega programiranja, v okviru katerega je zaključila program (NLP) praktik in (NLP) mojster praktik. Pridobljena znanja je integrirala v svoje vsakdanje delo in življenje, zaradi česar je postalo njeno življenje bolj kakovostno. Svoje poslanstvo vidi v predajanju znanja tistim, ki so željni novih znanj in izkušenj ter pripravljeni na spreminjanje sebe, svojega vedenja in svojih navad.

reference

   


TjasaSubic

 asist. mag. Tjaša Šubic, dr.med.

 

Tjaša Šubic je oktobra 2005 magistrirala na Medicinski fakulteti. Maja 2008 je opravila specialistični izpit iz interne medicine. Od 2007 je asistentka za področje interne medicine za študente medicinske fakultete. Zelo je aktivna na področju zdravega življenjskega sloga, kar pričajo njene udeležbe na številnih predavanjih in konferencah. Od 2008 dalje vsako leto večkrat vodi predavanja o »dejavnikih tveganja za srčno-žilna obolenja« ter o »pomenu stresa pri razvoju srčno-žilnih obolenj« za razna društva (Koronarna društva, Društva sladkornih bolnikov, Društvo bolnikov z osteoporozo, društvo Za srce… ). Za različne skupine (sladkorni bolniki s sladkorno boleznijo tip I, Društvo slepih in slabovidnih Gorenjske, Društvo medicinskih sester Gorenjske, Društvo za srce…) vodi tudi delavnice na temo stresa in MBSR (od 2011 dalje je voditeljica mednarodno priznanega tečaja MBSR namenjenega tako splošni populaciji kot posameznim skupinam bolnikov). Je pa tudi certificirana učiteljica joge od leta 2004.

reference

      


mag. Zdenka Tičar

 

Po končani Srednji medicinski šoli se je 1982 zaposlila na Infekcijski kliniki, ob delu pa nadaljevala študij na Višji šoli za zdravstvene delavce. Po zaključenem študiju se je zaposlila v Centralnem operacijskem bloku Kliničnega centra v Ljubljani in kasneje v intenzivni negi Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. Kot patronažna medicinska sestra je dvanajst let delala v patronažni službi. V Društvu za duševno prizadete je kot strokovna sodelavka v okviru dela na terenu sodelovala z Društvom za duševno prizadete v Kranju. Leta 1996 se je odločila nadaljevati študij na Visoki upravni šoli. Leta 2000 se je zaposlila na področju socialnega varstva v domu za starejše kot vodja negovalnih oddelkov. Po opravljeni diplomi na Visoki upravni šoli leta 2002 je šolanje nadaljevala na podiplomskem študijskem programu znanstvenega magisterija na šoli Državnih in evropskih študij na Brdu pri Kranju ter ga leta 2005 zaključila z zagovorom magistrskega dela Pravne podlage in sorazmernost ukrepov omejevanja pravic stanovalcem v socialno-varstvenih zavodih. V letu 2005 se je vključila v izobraževalni proces kot predavateljica strokovnih predmetov. Leta 2007 je zaključila program izobraževanja na Fakulteti za družbene vede za pridobitev strokovne izobrazbe s pedagoško-andragoško izobrazbo in v letu 2008 opravila strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja na Ministrstvu za šolstvo in šport. Zadnjih šest leta je zaposlena na Ministrstvu za zdravje, v Direktoratu za zdravstveno varstvo, Sektorju za kakovost in organizacijo zdravstvenega varstva in pokriva področje zdravstvene nege. Od leta 2011 je habilitirana kot predavateljica in sodeluje v pedagoškem procesu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice pri predmetu Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo.

reference

   


ZoraVadnjalGruden

Zora Vadnjal Gruden, dr. med., specialist medicine dela prometa in športa, alergolog

 

Zora Vadnjal Gruden se je vpisala na študij medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in diplomirala leta 1983. Nadaljevala je študij s specializacijo iz medicine dela, prometa in športa, ki jo je zaključila s specialističnim izpitom. V sklopu specializacije je opravila tudi podiplomski študij s področja medicine dela, prometa in športa, zagovor podiplomskega dela na temo ergonomije Metoda OWAS pa je uspešno opravila pri mednarodno priznanem strokovnjaku prof.dr. Janku Sušniku. Po končani specializaciji je pričela s samostojnim delom v Obratni ambulanti medicine dela. Ob rednem delu je razširila svoje znanje z izobraževanjem iz akupunkture (podiplomsko izobraževanje iz Akupunkture v okviru SZD v Ljubljani, Chinese academy for acupuncture, Beijing, China), opravila je tudi podiplomski študij iz klinične imunologije in alergologije na KOPA Golnik. Opravila je tudi izobraževanje s področja NLP-nevrolingvističnega programiranja. Maja 2010 se je udeležila izobraževanja v Botaničnem vrtu v Chicagu in pridobila certifikat o načrtovanju in uporabi Zdravilnega vrta (Healing Garden Design course, Chicago Botanical Garden, Chicago, USA, 2010). Od leta 2009 dalje je kot organizator ter glavni iniciator srečanj, s skupino 4 kolegov organizirala strokovna srečanja na temo Zdravniki in stres I-VI (2009-2015), kjer so zdravnike seznanjali s prepoznavanjem, obvladovanjem stresa, metodami za boljše obvladovanje stresa in spodbujali dobro in odkrito medsebojno komunikacijo.

reference

   


AlenkaZorc

 Alenka Zorč, uni. dipl. soc. delavka

 

Alenka Zorč je na Fakulteti za socialno delo diplomirala leta 2006. V času študija je sodelovala s Šentom, Slovenskim združenjem za duševno zdravje – v Dnevnem centru Šentgor je dve leti pripravljala in vodila interaktivne delavnice za njihove uporabnike. Po študiju se je zaposlila na Inštitutu Antona Trstenjaka kot operativna pomočnica socialnih programov. Kot usposobljena družabnica starega človeka ter voditeljica medgeneracijske skupine je na Inštitutu skrbela za usposabljanja prostovoljcev v medgeneracijskih programih ter za razvoj programov za starejše osebe. Danes pa je strokovna vodja in socialna delavka v Zavodu sv. Martina ter vodja pomoči na domu za območje Občine Bohinj.

reference

 


MarjanaZmavc

 Marjana Žmavc

 

Leta 1973 je diplomirala na Pedagoški akademiji v Ljubljani smer slovenski jezik in knjižničarstvo. Do upokojitve (leta 2007) je učila na OŠ Brezovica pri Ljubljani, na OŠ Josipa Plemlja Bled in na OŠ Staneta Žagarja Lipnica. Vmes pa je bila zaposlena še kot vodilni referent konzultantske organizacije na Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani in kot sekretarka v Suknu Zapuže. Zaradi borelioze se je podala na pot raziskovanja prehrane in zdravju podpornega načina življenja. Izobraževala se je na seminarjih v sklopu projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, ki je obsegalo veliko posameznih predavanj in 3 enotedenske module na Hvaru, obiskovala je začetno in nadaljevalno šolo ayurvede na Biotehniškem centru v Naklem in se na seminarjih seznanjala z osnovami tradicionalne kitajske medicine. Pridobljena znanja in izkušnje je na različne načine posredovala tudi naprej.

reference

    

 

Bojan Lovše, dr. med. univ.

Prim. Bojan Lovše, dr. med. univ. je po končanem študiju medicine v Gradcu, v Avstriji, delal prvih 10 let kot zdravnik splošne medicine pri Lenartu. Od leta 1983 je specialist medicine dela, prometa in športa, pooblaščeni zdravnik. Po preselitvi v Maribor, se je leta 1988 zaposlil v Železničarskem zdravstvenem domu. Istega leta je za strokovno delo v splošni medicini prejel naziv primarij. Od leta 1984 je mentor študentom in mladim zdravnikom na področju splošne medicine. V letih 1983 – 1995 je bil stalen član RSK (Razširjen strokovni kolegij) za splošno, kasneje družinsko medicino in RSK za medicino dela. Je stalen član SIN pri Zdravniški zbornici Slovenije za področje splošne medicine in medicine dela. Od leta 1991 je tudi zaprisežen sodni izvedenec za medicinsko stroko pri ministrstvu za pravosodje RS. Poleg številnih delavnic za zdravnike mediatorje pri zdravniški zbornici Slovenije je v letu 2006 aktivno sodeloval v delavnicah »Retorike in pogajanja v zdravstvu«. Junija 2011 je opravil tečaj NLP in s tem pridobil diplomo INLPTA (Nevrolingvistično programiranje).

 

    
Brez naslova 

Eva Pušnik, prof. športne vzgoje

Profesorica športne vzgoje Eva Pušnik izhaja iz aktivne družine, zato seje preizkusila v mnogih športih, več let pa je tudi trenirala športno gimnastiko. V času študija je poučevala različne športne dejavnosti, med drugim tudi športno gimnastiko v športnem društvu Narodni dom v Ljubljani. Meni, da je za zdravo aktivno življenje zelo pomembna tudi pravilna prehrana, zato je to temo izbrala za diplomsko nalogo. Po končanem študiju je vodila tudi različne vadbe za odrasle in otroke. Več let je bila tudi kondicijski trener na golf igrišču Diners v Smledniku, v lanskem letu pa je v Mladinskem centru Jesenice izvedla sklop predavanj in delavnic na temo Gibanje in prehrana – z roko v roki. Športna aktivnost ji predstavlja pomemben del življenja, še posebej pa je pomembna za zdravo in zadovoljno staranje. Aktiven življenjski slog prenaša tudi na svoji hčerki, saj meni da je to pomembna naložba za življenje.

    

ZehRa Biščević, prof. športne vzgoje

Profesorica športne vzgoje, se že od malih nog veliko ukvarja s športom. Na fakulteti se je odločila za smer Zdravstvena vzgoja, ker ji zdrav način življenja veliko pomeni. Pred študijem se je ukvarjala z atletiko, gimnastiko in odbojko, kasneje pa se je preizkusila tudi kot mentorica interesnih dejavnosti teh športov. Nekaj izkušenj je pridobila z vodenjem aerobike različnih starostnih skupin. Zaposlena je v Osnovni šoli Toneta Čuferja. Svoja znanja na področju športa in zdravja izpopolnjuje z raznimi seminarji, projekti in z različnimi dejavnostmi na šoli. Vsako leto s svojimi učenci predstavi plesno znanje na raznih prireditvah. V Holističnem centru Pilates je pridobila licenco za vodenje pilatesa. V zadnjih letih se je spoznala tudi s tibetanskimi vajami, ki jih je izvajala skupaj z učenci osnovne šole, kjer je zaposlena.

    
 


 Tanja Žontar, dipl. m. s.

Tanja Žontar je kot diplomirana medicinska sestra od leta 2001 zaposlena na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer je vodja negovalnega tima na Oddelku za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko in v Kardiološki ambulanti. Pri svojem delu veliko časa posveča zdravstveno-vzgojnemu svetovanju bolnikom s srčnim popuščanjem, arterijsko hipertenzijo in bolnikom, ki prejemajo antikoagulacijska zdravila. Je tudi aktivna članica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji Slovenije, ki jo od leta 2009 tudi vodi. Organizira in vodi strokovna srečanja na področju zdravstvene nege kardiološkega in angiološkega bolnika in je urednica zbornikov prispevkov, ki redno izhajajo ob teh srečanjih. Kot predavateljica sodeluje tudi pri izobraževanju za medicinske sestre v referenčnih ambulantah na področju arterijske hipertenzije.

 

    

 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00