O LUJ « Ljudska univerza Jesenice
 

O LUJ

Ljudska univerza Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1959, v skladu z aktualno zakonodajo pa je ustanoviteljica Občina Jesenice. S svojo dejavnostjo pokriva območje občin: Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, v nekaterih oblikah pa tudi širše območje.

 

Ljudska univerza Jesenice je bila ustanovljena z namenom, da ljudem zagotovi možnost pridobivanja, nadgrajevanja in obnavljanja znanja. V različne oblike izobraževanja se lahko vključujejo šoloobvezni otroci, srednješolci in mladina, odrasli in ljudje v tretjem življenjskem obdobju.

 

rondo

 

Oblikovali smo bogato ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle in mladino v obliki zanimivih in privlačnih programov učenja in usposabljanja s kakovostnimi mentorji in predavatelji, ki poteka v prijetnem in sodobno opremljenem učnem okolju in ob pomoči prijaznih usposobljenih svetovalcev.

Svojo strokovnost in kakovost potrjujemo z vključenostjo in aktivnim sodelovanjem v lokalnih partnerskih, nacionalnih ter mednarodnih projektih na področju izobraževanja.

S sedežem pri Ljudski univerzi Jesenice

 • od leta 2001 deluje Središče za samostojno učenje (dostop do računalnikov, interneta, tiskalnikov, e-pošta),
 • od leta 2002 deluje Svetovalno središče Gorenjska, katerega namen je odraslim zagotavljati kakovostno, strokovno in celostno informiranje in svetovanje kot podporo njihovemu izobraževanju in učenju,
 • konec leta 2005 je pri Ljudski univerzi Jesenice začel delovati tudi Center vseživljenjskega učenja Gorenjska, katerega namen je nadaljnji razvoj ponudbe svetovanja in informiranja, samostojnega učenja in drugih vrst učenja za odrasle in mladino na Gorenjskem, s poudarkom na neformalnem izobraževanju,
 • leta 2013 je z delovanjem začel Center za vrednotenje neformalno pridobljenih znanj

Ljudska univerza Jesenice vsa leta sodeluje z mnogimi ustanovami na lokalni, regionalni in nacionalni ravni: MIZŠ, ZŠ, MDDSZ, ZRSZ; CIPS-i, ACS, ZLUS, CPI, CMEPIUS, ljudskimi univerzami, osnovnimi in srednjimi šolami, knjižnicami, razvojnimi agencijami, občinami, društvi, borzo znanja, raznimi centri …

 

LU JESENICE SKOZ ČAS: luj_prezentacija[1]

Slavnostno odprtje novih prostorov: foto

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content