SOCIALNO VKLJUČEVANJE STAREJŠIH IN MLADIH « Ljudska univerza Jesenice
 

SOCIALNO VKLJUČEVANJE STAREJŠIH IN MLADIH

SOCIALNO VKLJUČEVANJE STAREJŠIH IN MLADIH – Razvoj in izvajanje programa socialnega vključevanja ranljivih starejših in mladih

 

AKTUALNO  GALERIJA   PROGRAM  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2022 – junij 2023

Vodilni partner: Ljudska univerza Jesenice

Projektni partner: Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek, Vzgon – društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose uspešno vzgojo in ustvarjalnost

Skupna vrednost projekta: 76.092,16 €

 

Opis operacije: 

Operacija naslavlja problem tveganja socialne izključenosti in revščine. Usmerjena je k reševanju problematike socialno izključenih ranljivih ciljnih skupin starejših in mladih. Operativni program izpostavlja kot prizadete ranljive skupine priseljence, dolgotrajno brezposelne, mlade s težavami v odraščanju, osebe s težavami v duševnem zdravju in starejše. Ovire kot so nizka raven izobrazbe, nepopolna izobrazba,prikrajšanost za primerno odraščanje, kulturne raznolikosti, nezanesljive zaposlitve in huda materialna prikrajšanost so pomembni dejavniki zaradi katerih te osebe tvegajo zdrs v revščino in socialno izključenost. Osebe iz teh ciljnih skupin zato potrebujejo možnost za druženje, pridobivanje znanj potrebnih za vsakdanje življenje in socialno vključevanje.Operacija bo razdeljena na dve fazi.Obe fazi bodo sestavljale 3 aktivnosti: vodenje, promocija in izvedba. V prvi fazi bodo razvili, pilotno izvedli in evalvirali program socialnega vključevanja. Vsebino bodo prilagodili konkretnim potrebam ranljivih starejših in mladih na posameznem območju izvajanja (Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica in Bohinj).V drugi fazi bodo na podlagi evalvacije program izboljšali in ga izvedli v obliki ustvarjalnic, tečajev, treningov, delavnic in predavanj- ranljive bomo opolnomočili ter jim omogočali razvoj socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje specifičnih socialnih situacij. Partnerji bodo aktivno sodelovali v obeh fazah pri aktivnosti izvedba. Partner 2 bo izvedel predavanja in delavnice za osebnostno rast–preventiva na področju zasvojenosti z drogami, alkoholom, in tabletami. Partner 3 bo izvedel predavanja in delavnice za osebnostno rast–duševno zdravje in soočanje s čustvi.

 

Cilji operacije:

Glavni cilj operacije je krepitev socialne vključenosti pri ranljivi socialno izključeni populaciji starejših in mladih, kar bomo dosegli z zagotavljanjem programa in aktivnosti preventivne in kurativne narave, namenjene širjenju socialne mreže in socialnemu vključevanju. Aktivnosti bodo vsebinsko prilagojene specifičnim potrebam izbranih skupin.

 

Aktivnosti operacije:

 • Vodenje, koordinacija in promocija
 • Priprava, izvedba in evalvacija pilotnega programa socialnega vključevanja
 • Priprava in izvedba končnega (posodobljenega) programa socialnega vključevanja
 •  

Rezultat operacije

V okviru operacije bodo razvili in izvedli pilotni program socialnega vključevanja za ranljive ciljne skupine starejših in mladih.

 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content