ISIO 2020 « Ljudska univerza Jesenice
 

ISIO 2020

 

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH – ISIO

Svetovalka je za vas dosegljiva po elektronski pošti, preko spletnih aplikacij Zoom, Jitsi, Webex, po telefonu ter osebno v prostorih Ljudske univerze Jesenice.

Za vas smo pripravili kratke nasvete, ki jih delimo v zavihku e-izobraževanje in na spodnjem gumbu.

NASVETI

 


Vabljeni, da se na nas obrnete z vašimi vprašanji o možnostih izobraževanja in učenja.
Majda: 04 58 33 808 ali majdas@lu-jesenice.net 


 

 

SVETOVALNO SREDIŠČE GORENJSKA – podporna služba vključevanja v vseživljenjsko učenje

 


V 15-ih letih delovanja Svetovalnega središča Gorenjska, smo v informativno-svetovalno dejavnost vključili več kot 14.500 odraslih prebivalcev Gorenjske.

Več o delovanju in dosežkih središča si preberite v zborniku. 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je ena od temeljnih podpornih dejavnosti, ki odraslim zagotavlja:

 • pomoč pri odločanju za izobraževanje,
 • pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
 • pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.

 

Z dejavnostjo svetovalnih središč uresničujemo naslednje cilje:

 • odrasli imajo brezplačen dostop do svetovanja in izobraževanja;
 • odraslim so zagotovljene kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje;
 • svetovalna dejavnost učinkovito prispeva k vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje in k uspešnosti pri tem.

Svetovalna središča zagotavljajo odraslim informiranje in svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje (izbrati ustrezen izobraževalni program in organizacijo, ki izpeljuje ta program, spoznati vpisne pogoje, način poteka izobraževanja idr.), med potekom (kako organizirati svoje učenje, kako odpravljati težave pri učenju idr.) in ob koncu izobraževanja (oceniti, kaj sem dosegel, v čem se lahko še izobražujem idr.);

 

Ljudje smo radovedni in ustvarjalni že sami po sebi, le da se tega premalo zavedamo. Mnogokrat vidimo tisoč in eno oviro za vključitev v izobraževanje, ne zavedamo pa se, da je večina le-teh samo v naših glavah. Manj znanja kot imamo, bolj se nam zdijo nepremostljive in večji so strahovi. Ne dovolimo, da nam strahovi in subjektivne ovire preprečijo širjenje obzorja. Z vseživljenjskim učenjem in pridobivanjem znanja lahko bolje predvidimo posledice svojih odločitev in manj nas je strah.

 

 

Prednostne ciljne skupine informativno-svetovalne dejavnosti so:

 • starejši brezposelni
 • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje
 • invalidi
 • osebe s težavami v duševnem zdravju 
 • migranti

 

Svetovalno središče Gorenjska izvaja dejavnost informiranja in svetovanja na dveh lokacijah 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                         

                                      Ljudska univerza Jesenice                                                                      Ljudska univerza Kranj

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V Sloveniji deluje 17 svetovalnih središč, ki so združena v mrežo svetovalnih središč. 

Andragoški center Slovenije je skupaj z njimi pripravil kratek film, ki predstavlja dejavnost svetovalnih središč. 

Ogledate si ga lahko na povezavi:   http://www.youtube.com/watch?v=BHR2glsMXV8&feature=youtu.be

 

Smo tudi člani Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije – http://www.ziss.si

 

Informacije glede izobraževanja odraslih so zbrane tudi v časopisih Info ISIO:

     

Dnevi svetovalnih središč

 

    Logotip_ISIOMIZS_slo

 


Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Gorenjske Ljudska univerza Jesenice  in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Jesenice vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Ljudski univerzi Jesenice.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content