Program osnovne šole za odrasle « Ljudska univerza Jesenice
 

Program osnovne šole za odrasle

 

O PROGRAMU

 

Če iz kakršnihkoli razlogov niste uspešno končali šolanja, vam ponujamo možnost,

da se vključite v osnovno šolo za odrasle in tako dokončate vseh devet razredov.

 

Program je prilagojen odraslim, zato je v enem šolskem letu mogoče končati dva razreda.

Pridobite izobrazbo, ki je enakovredna redni osnovni šoli.

Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

 

 

Naša osnovna šola ima naslednje prednosti:

 • možnost dokončanja dveh razredov v enem šolskem letu,
 • možnost zaposlitve v času šolanja,
 • sprememba okolja
 • prilagojen andragoški program,
 • brezplačno šolanje.

 

 

ŠTEVILO PROSTIH MEST

 

V programu osnovne šole za odrasle imamo razpisanih 75 prostih mest.

 

 

 

Udeležencem se priznajo vse predhodno opravljene obveznosti iz izobraževanja, ki so razvidne iz predloženih dokazil.

Udeležencu se ob vpisu izda ustrezen sklep o priznanih predmetih.

 

 

ZAČETEK IZOBRAŽEVANJA

 

Predviden rok za začetek izobraževanja v programu osnovne šole za odrasle je 15. 09. 2023 in 9. 02. 2024.

 

 

VPIS 

 

Vpis je možen v jesenskem in spomladanskem roku.

Roki za vpis so najkasneje do 15. 10. 2023 v jesenskem roku in najkasneje do 15. 02. 2024 v spomladanskem roku.

 

V program se lahko vpišete osebno (mladoletni v spremstvu staršev ali skrbnikov) na sedežu Ljudske univerze Jesenice, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice.

 

 Za vpis v program potrebujemo naslednje dokumente:

 • spričevalo zadnjega končanega razreda,
 • spričevalo zadnjega razreda, ki ga je kandidat obiskoval, vendar ga ni uspešno zaključil,
 • potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti (če je oseba mlajša od 16 let),
 • osebni dokument.

 

S kandidatom se ob vpisu dogovorimo za individualno svetovalno srečanje, mu pripravimo osebni izobraževalni načrt in sklenemo pogodbo o izobraževanju.

 

Če ste brezposelni in prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, se za vključitev v osnovno šolo za odrasle dogovorite s svojo svetovalko.

Zavod vam pri šolanju lahko tudi finančno pomaga.

 

Poziv k vpisu v program OŠO 2023-24

 

Udeleženec se lahko največ dvakrat brezplačno vpiše v program osnovne šole za odrasle.

Izvajalec programa izpiše udeleženca iz programa, če več kot 6 mesecev ne izvaja obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu in ne upošteva pravil izvajalca.

 

S podpisom pogodbe o vključitvi v program osnovne šole za odrasle se udeleženec obveže, da bo izvajal osebni izobraževalni načrt, spoštoval hišni red zavoda in Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle.

 

Pravila šolskega reda

 

 

       

 

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR UČITELJEV 

 

Objavljamo javni poziv za izbor učiteljev obveznih predmetov v izobraževalnem programu osnovna šola za odrasle:

 

Javni poziv za izbor učiteljev 2023/2024

 


 

 

POPRAVNI IZPITI 2. SEMESTRA 2023/2024

 

Popravni izpiti 2. semestra bodo potekali v učilnicah Ljudske univerze Jesenice, po naslednjem razporedu:

 

 

 

 

Kontaktna oseba:

Karolina Turšič

04 58 33 804

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content