Program osnovne šole za odrasle « Ljudska univerza Jesenice
 

Program osnovne šole za odrasle

 

O PROGRAMU

 

Če iz kakršnihkoli razlogov niste uspešno končali šolanja, vam ponujamo možnost, da se vključite v osnovno šolo za odrasle in tako dokončate vseh devet razredov! 

 

Program je prilagojen odraslim, zato je v enem šolskem letu mogoče končati dva razreda. Pridobite izobrazbo, ki je enakovredna redni osnovni šoli. Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

 

 

Naša osnovna šola ima naslednje prednosti:

 • možnost dokončanja dveh razredov v enem šolskem letu,
 • možnost zaposlitve v času šolanja,
 • sprememba okolja
 • prilagojen andragoški program,
 • brezplačno šolanje.

 

 

 

Udeležencem se priznajo vse predhodno opravljene obveznosti iz izobraževanja, ki so razvidne iz predloženih dokazil.

Udeležencu se ob vpisu izda ustrezen sklep o priznanih predmetih.

 

 

VPIS 

 

Rok za prijavo: 15. 10. 2022 in 15. 02. 2023

 

V program se lahko prijavite osebno na sedežu Ljudske univerze Jesenice (Delavska ulica 1, 4270 Jesenice)

 

Za vpis v program potrebujemo naslednje dokumente:

 • spričevalo zadnjega končanega razreda,
 • spričevalo zadnjega razreda, ki ga je kandidat obiskoval,
 • potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti (če je oseba mlajša od 15 let),
 • osebni dokument.

 

S kandidatom se ob vpisu dogovorimo za individualno svetovalno srečanje, mu pripravimo osebni izobraževalni načrt in sklenemo pogodbo o izobraževanju.

 

Če ste brezposelni in prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, se za vključitev v osnovno šolo za odrasle dogovorite s svojo svetovalko. Zavod vam pri šolanju lahko tudi finančno pomaga.

 

Poziv k vpisu 2022-23

 

Udeleženec se lahko največ dvakrat brezplačno vpiše v program osnovne šole za odrasle.

Izvajalec programa izpiše udeleženca iz programa, če več kot 6 mesecev ne izvaja obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu in ne upošteva pravil izvajalca.

 

S podpisom pogodbe o vključitvi v program osnovna šola za odrasle se udeleženec obveže, da bo izvajal osebni izobraževalni načrt, spoštoval hišni red zavoda in Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle.

 

 

       

 

 

Objavljamo javni poziv za izbor učiteljev obveznih predmetov v izobraževalnem programu Osnovna šola za odrasle: Podaljšan Javni poziv 2022-23


 

Pravila šolskega reda

 

Kontaktna oseba:

Majda Suljanović Hodžić

04 58 33 808

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00