Program osnovne šole za odrasle « Ljudska univerza Jesenice
 

Program osnovne šole za odrasle

 

Če iz kakršnihkoli razlogov niste uspešno končali šolanja, vam ponujamo možnost, da se vključite v osnovno šolo za odrasle in tako dokončate vseh devet razredov! 

 

Program je prilagojen odraslim, zato je v enem šolskem letu mogoče končati dva razreda. Pridobite izobrazbo, ki je enakovredna redni osnovni šoli. Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

 

 

Naša osnovna šola ima naslednje prednosti:

 • možnost dokončanja dveh razredov v enem šolskem letu,
 • možnost zaposlitve v času šolanja,
 • sprememba okolja
 • prilagojen andragoški program,
 • brezplačno šolanje.

 

 

 

Udeležencem se priznajo vse predhodno opravljene obveznosti iz izobraževanja, ki so razvidne iz predloženih dokazil.

Udeležencu se ob vpisu izda ustrezen sklep o priznanih predmetih.

 

 

VPIS 

 

Rok za prijavo: 15. 10. 2020 in 15. 02. 2021

 

V program se lahko prijavite osebno na sedežu Ljudske univerze Jesenice (Delavska ulica 1, 4270 Jesenice)

 

Prijavi je potrebno priložiti fotokopije:

 • spričevala zadnjega končanega razreda,
 • spričevala zadnjega razreda, ki ga je kandidat obiskoval,
 • potrdila o opravljeni osnovnošolski obveznosti (če je oseba mlajša od 15 let).

 

Kandidat ob prijavi na vpogled prinese osebni dokument in originale zahtevanih dokumentov.

 

S kandidatom se ob vpisu dogovorimo za individualno svetovalno srečanje, mu pripravimo osebni izobraževalni načrt in sklenemo pogodbo o izobraževanju.

 

Če ste brezposelni in prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, se za vključitev v osnovno šolo za odrasle dogovorite s svojo svetovalko. Zavod vam pri šolanju lahko tudi finančno pomaga.

 

Poziv k vpisu 2020/2021

 

Udeleženec se lahko največ dvakrat brezplačno vpiše v program osnovne šole za odrasle.

Izvajalec programa izpiše udeleženca iz programa, če več kot 6 mesecev ne izvaja obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu in ne upošteva pravil izvajalca.

 

S podpisom pogodbe o vključitvi v program osnovna šola za odrasle se udeleženec obveže, da bo izvajal osebni izobraževalni načrt, spoštoval hišni red zavoda in Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle.

 

 

       

 

 

AKTUALNO: Vpis v srednje šole

 

Na spletni povezavi    https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/   je objavljen Razpis za vpis v srednje šole.

 

Pomembni datumi


 

Pravila šolskega reda

 

Kontaktna oseba:

Polona Knific

04 58 33 805

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00