Program osnovne šole za odrasle « Ljudska univerza Jesenice
 

Program osnovne šole za odrasle

RAZPORED POPRAVNIH IZPITOV:

Učno gradivo je dostopno:  spletna učilnica

 

 

 

VPIS V SREDNJE ŠOLE – Informacije o vpisu v srednje šole najdete tukaj.

 


O PROGRAMU

 

Uspešno končana osnovna šola pomeni prvo, zelo pomembno stopničko na poti do poklica. V osnovni šoli ne pridobimo samo teoretičnega znanja iz predmetov, kot sta matematika in slovenščina, temveč spletemo tudi marsikateri medčloveški odnos in se naučimo učiti. To je trdna podlaga za življenje in dobro izhodišče za nadaljevanje šolanja.

 

Če iz kakršnihkoli razlogov niste uspešno končali šolanja, vam ponujamo možnost, da se vključite v osnovno šolo za odrasle in tako dokončate vseh devet razredov! 

Program je prilagojen odraslim, zato je v enem šolskem letu mogoče končati dva razreda. Pridobite izobrazbo, ki je enakovredna redni osnovni šoli. Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

 

 

Naša osnovna šola ima naslednje prednosti:

 • možnost dokončanja dveh razredov v enem šolskem letu,
 • možnost zaposlitve v času šolanja,
 • sprememba okolja
 • prilagojen andragoški program,
 • brezplačno šolanje.

 

 

 

VPIS 

Rok za prijavo: 05. 10. 2020 in 15. 02. 2021

 

V program se lahko prijavite osebno na sedežu Ljudske univerze Jesenice (Delavska ulica 1, 4270 Jesenice)

 

Prijavi je potrebno priložiti fotokopije:

 • spričevala zadnjega končanega razreda,
 • spričevala zadnjega razreda, ki ga je kandidat obiskoval,
 • potrdila o opravljeni osnovnošolski obveznosti (če je oseba mlajša od 15 let).

 

Kandidat ob prijavi na vpogled prinese osebni dokument in originale zahtevanih dokumentov.

S kandidatom se ob vpisu dogovorimo za individualno svetovalno srečanje, mu pripravimo osebni izobraževalni načrt in sklenemo pogodbo o izobraževanju.

 

Pravila šolskega reda

 

Poziv k vpisu 2019/2020

 

Kontaktna oseba:

Polona Knific

04 58 33 805

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00