Osnovna šola « Ljudska univerza Jesenice
 

Osnovna šola

PROGRAM OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE

iščemo učitelj/učiteljico

Poziv k vpisu 2019/2020

 

Če iz kakršnihkoli razlogov niste uspešno končali šolanja, vam ponujamo možnost, da se vključite v osnovno šolo za odrasle in tako dokončate vseh devet razredov! 

Program je prilagojen odraslim, zato je v enem šolskem letu mogoče končati dva razreda. 

 

Naša osnovna šola ima naslednje prednosti:

 • možnost dokončanja dveh razredov v enem šolskem letu,
 • možnost zaposlitve v času šolanja,
 • sprememba okolja
 • prilagojen andragoški program,
 • brezplačno šolanje.

 PREDMETNIK

 

RAZRED

PREDMET

7.

8.

9.

Slovenščina

x

x

x

Matematika

x

x

x

Tuji jezik

x

x

x

Likovna umetnost

x

   

Glasbena umetnost

x

 

x

Geografija

x

x

x

Zgodovina

x

x

x

Domovinska in državljanska kultura in etika        

 

x

x

Fizika

 

x

x

Kemija

 

x

x

Biologija

 

x

x

Naravoslovje

x

   

Tehnika in tehnologija

x

   

Predmet 1

x

x

x

Predmet 2

x

x

x

Oddelčna skupnost

x

x

x

 

 

VPIS 

Rok za prijavo: 05. 10. 2019 in 15. 02. 2020

 

V program se lahko prijavite osebno na sedežu Ljudske univerze Jesenice (Delavska ulica 1, 4270 Jesenice)

 

Prijavi je potrebno priložiti fotokopije:

 • spričevala zadnjega končanega razreda,
 • spričevala zadnjega razreda, ki ga je kandidat obiskoval,
 • potrdila o opravljeni osnovnošolski obveznosti (če je oseba mlajša od 15 let).

 

Kandidat ob prijavi na vpogled prinese osebni dokument in originale zahtevanih dokumentov.

S kandidatom se ob vpisu dogovorimo za individualno svetovalno srečanje, mu pripravimo osebni izobraževalni načrt in sklenemo pogodbo o izobraževanju.

Pravila šolskega reda

 

Kontaktna oseba:

Polona Knific

04 58 33 805

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00