Program osnovne šole za odrasle « Ljudska univerza Jesenice
 

Program osnovne šole za odrasle

 

AKTUALNO: Vpis v srednje šole

 

Na spletni povezavi    https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/   je objavljen Razpis za vpis v srednje šole.

 

Pomembni datumi

 


OBVESTILO:

 

Do preklica program Osnovna šola za odrasle izvajamo na daljavo. 

 

Urnike vam bomo posredovali vsak petek za prihajajoči teden.

Pouk poteka preko videokonferenčnega sistema ZOOM in vodenega samostojnega učenja s pomočjo navodil in gradiva dostopnega v spletni učilnici.

Če še nimate gesla za dostop do spletne učilnice ali potrebujete pomoč, nam pišite: polona.knific@lu-jesenice.si.

 


 

Uspešno končana osnovna šola pomeni prvo, zelo pomembno stopničko na poti do poklica. V osnovni šoli ne pridobimo samo teoretičnega  znanja iz predmetov, kot sta matematika in slovenščina, temveč spletemo tudi marsikateri medčloveški odnos in se naučimo učiti.

To je trdna podlaga za življenje in dobro izhodišče za nadaljevanje šolanja.

            

 

Če iz kakršnihkoli razlogov niste uspešno končali šolanja, vam ponujamo možnost, da se vključite v osnovno šolo za odrasle in tako dokončate vseh devet razredov! 

 

Program je prilagojen odraslim, zato je v enem šolskem letu mogoče končati dva razreda. Pridobite izobrazbo, ki je enakovredna redni osnovni šoli. Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

 

 

Naša osnovna šola ima naslednje prednosti:

 • možnost dokončanja dveh razredov v enem šolskem letu,
 • možnost zaposlitve v času šolanja,
 • sprememba okolja
 • prilagojen andragoški program,
 • brezplačno šolanje.

 

 

 

Udeležencem se priznajo vse predhodno opravljene obveznosti iz izobraževanja, ki so razvidne iz predloženih dokazil.

Udeležencu se ob vpisu izda ustrezen sklep o priznanih predmetih.

 

 

VPIS 

 

Rok za prijavo: 15. 10. 2020 in 15. 02. 2021

 

V program se lahko prijavite osebno na sedežu Ljudske univerze Jesenice (Delavska ulica 1, 4270 Jesenice)

 

Prijavi je potrebno priložiti fotokopije:

 • spričevala zadnjega končanega razreda,
 • spričevala zadnjega razreda, ki ga je kandidat obiskoval,
 • potrdila o opravljeni osnovnošolski obveznosti (če je oseba mlajša od 15 let).

 

Kandidat ob prijavi na vpogled prinese osebni dokument in originale zahtevanih dokumentov.

 

S kandidatom se ob vpisu dogovorimo za individualno svetovalno srečanje, mu pripravimo osebni izobraževalni načrt in sklenemo pogodbo o izobraževanju.

 

Če ste brezposelni in prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, se za vključitev v osnovno šolo za odrasle dogovorite s svojo svetovalko. Zavod vam pri šolanju lahko tudi finančno pomaga.

 

Poziv k vpisu 2020/2021

 

Udeleženec se lahko največ dvakrat brezplačno vpiše v program osnovne šole za odrasle.

Izvajalec programa izpiše udeleženca iz programa, če več kot 6 mesecev ne izvaja obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu in ne upošteva pravil izvajalca.

 

S podpisom pogodbe o vključitvi v program osnovna šola za odrasle se udeleženec obveže, da bo izvajal osebni izobraževalni načrt, spoštoval hišni red zavoda in Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle.

 

 

       

 

 

 

Pravila šolskega reda

 

Kontaktna oseba:

Polona Knific

04 58 33 805

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00