Kakovost « Ljudska univerza Jesenice
 

Kakovost

Kakovostno izobraževanje je temelj

za uporabnost znanj in za zadovoljstvo naših udeležencev in partnerjev.

 

Le kakovostno izpeljana dejavnost je učinkovita in smiselna, zato na Ljudski univerzi Jesenice kakovosti namenjamo posebno mesto. Ker je skrb za kakovost sestavni del celotnega izobraževalnega procesa in razmišljanja zaposlenih, jo lahko dosežemo le s sistematičnim pristopom. Na LUJ deluje komisija/skupina za kakovost, ki organizirano skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Na LUJ strokovno in objektivno presojamo kakovost našega dela in uvajamo ukrepe, ki zagotavljajo nadaljnji razvoj. Trudimo se biti prepoznavni po svoji kakovosti in zadovoljstvu zaposlenih, udeležencev in poslovnih partnerjev.

 

Na LU Jesenice deluje komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predstavniki zaposlenih. Imenovana je za obdobje štirih let, do 24. 02.  2027.  Komisija za kakovost načrtuje in koordinira presojanje ter razvijanje kakovosti v organizaciji, skrbi za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti organizacije. Poleg tega skrbi za organizirano načrtovanje in pristopanje k spremljanju kakovosti in samoevalvaciji v organizaciji.

 

        Komisijo za kakovost sestavljajo:

Katarina Bertoncelj – predsednica, predstavnica strokovnih delavk

Karolina Turšič – predstavnica strokovnih delavk

Petra Bremec – predstavnica svetovalne dejavnosti

Majda Suljanović Hodžić – začasna predstavnica svetovalca za kakovost 

Helena Maruško – predstavnica zunanjih sodelavcev

 

V Pravilniku komisije za kakovost so opredeljene sestava, mandat, vsebina dela in naloge ter način delovanja komisije za kakovost Ljudske univerze Jesenice.


Vlogo svetovalke za kakovost začasno opravlja direktorica, Majda Suljanović Hodžić, ki svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti. Opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v skupini za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene aktivnosti.


 

V listini kakovosti LUJ so navedeni seznam in opisi dogovorov, postopkov in aktivnosti, ki jih sistematično izpeljujemo, da razvijamo in zagotavljamo kakovost naših storitev.

Pripravljamo samoevalvacijska poročila:

 

 

   
 zeleni znak poki    poki
poki 2016   Pravica do znaka

 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content