Kakovost « Ljudska univerza Jesenice
 

Kakovost

Kakovostno izobraževanje je temelj

za uporabnost znanj in za zadovoljstvo naših udeležencev in partnerjev.

 

Le kakovostno izpeljana dejavnost je učinkovita in smiselna, zato na Ljudski univerzi Jesenice kakovosti namenjamo posebno mesto. Ker je skrb za kakovost sestavni del celotnega izobraževalnega procesa in razmišljanja zaposlenih, jo lahko dosežemo le s sistematičnim pristopom. Na LUJ deluje komisija/skupina za kakovost, ki organizirano skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Na LUJ strokovno in objektivno presojamo kakovost našega dela in uvajamo ukrepe, ki zagotavljajo nadaljnji razvoj. Trudimo se biti prepoznavni po svoji kakovosti in zadovoljstvu zaposlenih, udeležencev in poslovnih partnerjev.

 

Na LU Jesenice deluje komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predstavniki zaposlenih in zunanjih sodelavcev. Imenovana je za obdobje štirih let, do 21. 11. 2022.  Komisija za kakovost načrtuje in koordinira presojanje ter razvijanje kakovosti v organizaciji, skrbi za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti organizacije. Poleg tega skrbi za organizirano načrtovanje in pristopanje k spremljanju kakovosti in samoevalvaciji v organizaciji.

 

        Komisijo za kakovost sestavljajo:

Polona Knific, predsednica, strokovna delavka (univ. dipl. pedagoginja/andragoginja, mag. organizatorka)

Majda Suljanović Hodžić, članica, strokovna delavka (univ. dipl. pravnica) ISIO svetovalka

Katarina Bertoncelj, članica, strokovna delavka (univ. dipl. socialna delavka)

Lea Zlodej – članica, strokovna delavka (univ. dipl. sociologinja) svetovalka za kakovost 

Monika Sušanj, članica, zunanja sodelavka (prof. slovenščine)

 

V Pravilniku komisije za kakovost so opredeljene sestava, mandat, vsebina dela in naloge ter način delovanja komisije za kakovost Ljudske univerze Jesenice.


Leta 2017 se je za svetovalko za kakovost usposobila LEA ZLODEJ,  ki svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti. Opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v skupini za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene aktivnosti.


 

V listini kakovosti LUJ so navedeni seznam in opisi dogovorov, postopkov in aktivnosti, ki jih sistematično izpeljujemo, da razvijamo in zagotavljamo kakovost naših storitev.

Pripravljamo samoevalvacijska poročila:

 

 

   
 zeleni znak poki    poki
poki 2016   Pravica do znaka

 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00