Umetnostna zgodovina « Ljudska univerza Jesenice
 

Umetnostna zgodovina

Predavanja zajemajo zanimive umetnostno zgodovinske vsebine, ki osvetljujejo umetnostno dogajanje novega veka tako v Sloveniji kot tudi predvsem v ostali Zahodni Evropi. Udeležencem bo z obvladovanjem in poznavanjem izbranih poglavij zgodovinskega dogajanja v likovni umetnosti dostopno védenje, s katerim bodo lahko širili in poglabljali svoje znanje.

 

Uvodno srečanje sekcije umetnostna zgodovina načrtujemo začetek oktobra 2023. 

 

Temeljni cilji programa predavanj iz umetnostne zgodovine udeležencu zagotavljajo, da:

 razume umetnost kot pojav, ki sproža in usmerja človekovo ustvarjalno mišljenje ter praktične sposobnosti,
 spoznava, doživlja in analitično vrednoti slikarstvo ter na tej podlagi oblikuje sintezo, osredotočeno predvsem na razumevanje likovnih pojavov,
 razume zgodovinske premene v likovni umetnosti, medsebojno povezanost in soodvisnost različnih umetnostnih področij ter njihovo vpetost v družbena dogajanja,
 osebnostno zori, se čustveno bogati, razvija estetsko občutljivost in kulturno razgledanost,
 razvija sposobnost zaznave od usposabljanja čuta za estetiko do kritičnega vrednotenja kulturnih pojavov, utemeljenih na likovnem izrazu.

 

Sekcijo vodi Aljaž Pogačnik, umetnostni zgodovinar.

 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content