Predstavitev « Ljudska univerza Jesenice
 

Predstavitev

Ljudska univerza Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1959, v skladu z aktualno zakonodajo pa je ustanoviteljica Občina Jesenice. S svojo dejavnostjo pokriva območje občin: Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, v nekaterih oblikah pa tudi širše območje.

Ljudska univerza Jesenice je bila ustanovljena z namenom, da zagotovi občanom možnost pridobivanja, nadgrajevanja in obnavljanja znanja. V različne oblike izobraževanja se lahko vključujejo šoloobvezni otroci, srednješolci in mladina, odrasli in ljudje v tretjem življenjskem obdobju.

Oblikovali smo bogato ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle in mladino v obliki zanimivih in privlačnih programov učenja in usposabljanja s kakovostnimi mentorji in predavatelji, ki poteka v prijetnem in sodobno opremljenem učnem okolju in ob pomoči prijaznih usposobljenih svetovalcev.

Svojo strokovnost in kakovost potrjujemo z vključenostjo in aktivnim sodelovanjem v lokalnih partnerskih, nacionalnih ter mednarodnih projektih na področju izobraževanja.

S sedežem pri Ljudski univerzi Jesenice

 • od leta 2001 deluje Središče za samostojno učenje (dostop do računalnikov, interneta, tiskalnikov, e-pošta),
 • od leta 2002 deluje Svetovalno središče Gorenjska, katerega namen je odraslim zagotavljati kakovostno, strokovno in celostno informiranje in svetovanje kot podporo njihovemu izobraževanju in učenju,
 • konec leta 2005 je na Ljudski univerzi Jesenice začel delovati tudi Center vseživljenjskega učenja Gorenjska, katerega namen je nadaljnji razvoj ponudbe svetovanja in informiranja, samostojnega učenja in drugih vrst učenja za odrasle in mladino na Gorenjskem, s poudarkom na neformalnem izobraževanju.
 • od konca leta 2012 na Ljudski univerzi Jesenice deluje Center za validacijo, kjer vam pomagamo odkriti vašo skrito zakladnico znanj in skupaj z vami poskrbimo, da vaše spretnosti, veščine in  znanja postanejo vidna in prepoznana.
 • od leta 2016 na LU Jesenice delujeta tudi Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske ter Center za pridobivanje temeljnjih kompetenc Gorenjske.
 • od leta 2017 je LU Jesenice partner v projektu Večgeneracijski center Gorenjske

Ljudska univerza Jesenice vsa leta sodeluje z mnogimi ustanovami na lokalni, regionalni in nacionalni ravni: MIZŠ, ZŠ, MDDSZ, ZRSZ; CIPS-i, ACS, ZISS, CPI, CMEPIUS, ljudskimi univerzami, osnovnimi in srednjimi šolami, knjižnicami, razvojnimi agencijami, občinami, društvi, raznimi centri…

 

ZAKAJ IZBRATI NAS?

 • Ker nam je v zadnjem desetletju zaupalo več kot 25.000 ljudi.
 • Ker vsako leto z nami sodeluje več kot 100 visoko usposobljenih in motiviranih učiteljev in mentorjev, ki uporabljajo sodobne metode in tehnike učenja.
 • Ker se pri nas lahko vključite v osnovnošolsko srednje šolsko izobraževanje in v številne neformalne programe.
 • Ker tečaje angleščine, nemščine, italijanščine in slovenščine in računalniško opismenjevanje izvajamo po javno-veljavnem programu.
 • Ker vam brezplačno svetujemo in vas informiramo o tem, kar morate vedeti, če se želite vključiti v izobraževanje.
 • Ker načrtno skrbimo za kakovost naših programov.
 • Ker sodelujemo in pridobivamo izkušnje v številnih mednarodnih projektih.
 • Ker so cene pri nas ugodne in konkurenčne.
 • In nenazadnje, ker pri nas ne boste samo številka.

 

Ob 60 letnici delovanja smo izdali e-zbornik – Multimedijska podpora ranljivim za večjo vključenost v vseživljenjsko učenje

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content