Erasmus + KA1 « Ljudska univerza Jesenice
 

Erasmus + KA1

Multikulturnost je naša prednost

LU Jesenice je bila uspešna na razpisu Erasmus+ 2018, ključni ukrep 1: projekti učne mobilnosti posameznikov na področju izobraževanja odraslih, in sicer za izvedbo projekta Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih z naslovom »Multikulturnost je naša prednost«.

Zaposlene strokovne delavke na LU Jesenice se bodo v šolskem letu 2018/2019 v okviru Erasmus + KA1 udeležile strukturiranih tečajev v tujini. Cilj je pridobiti nova praktična znanja, pristope in dobre prakse na področju andragoškega dela za socialno vključevanje in medkulturni dialog.

Refleksije Blog

 

V okviru projekta bodo opravljene naslednje aktivnosti:

 • Priprava na strukturirane tečaje (prijava na tečaje; obnova teoretičnega znanja na področju dela s priseljenci ter strategijami in dejavnostmi na področju socialnega vključevanja priseljencev in razvoja medkulturnega dialoga v EU in Sloveniji; jezikovna in kulturna priprava na mobilnost;).
 • Udeležba na strukturiranih tečajih (oktober 2018 do februar 2019).
 • Širjenje rezultatov mobilnosti zaposlenim in honorarnim sodelavcem ter prostovoljcem na LU Jesenice (1 mesec po zaključku tečaja).
 • Priprava izvedbenega načrta novih aktivnosti namenjenih socialnemu vključevanju priseljencev in medkulturnemu dialogu,  ki temelji na novih znanjih in kompetencah pridobljenih na mobilnosti (2 meseca po zaključku tečaja).
 • Pilotna izvedba in vrednotenje aktivnosti namenjene socialnem vključevanju priseljencev in medkulturnemu dialogu (do junija 2019).
 • Skupno širjenje rezultatov vseh mobilnosti za kolege iz drugih partnerskih in ostalih organizacij za izobraževanje odraslih (junij 2019).

 

Projekt učne mobilnosti omogoča:

 • udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj;
 • razvoj in izvajanje novih kakovostnih aktivnosti za razvoj znanj in kompetenc odraslih za socialno  vključevanje in medkulturni dialog;
 • internacionalizacijo delovanja LU Jesenice

 

Udeležba na strukturiranih tečajih bo strokovne delavke spodbudila h krepitvi temeljnih kompetenc in uporabi metod za prepoznavanje in preprečevanje stereotipov ter predsodkov v izobraževanju, metod za krepitev tolerance in medkulturnega dialoga za razvoj medkulturnih sposobnosti.

 

Polona Knific – Intercultural Communication in Education, trajanje tečaja 5 dni, lokacija Split, Hrvaška (http://dorea.org/erasmuscourses/)

Katarina Bertoncelj – Refugees and Immigrants: Social Inclusion to EU through Non-Formal Education, trajanje tečaja 5 dni, lokacija Limassol, Ciper. ( https://dorea.org/erasmuscourses/)

Majda Suljanović Hodžić – Diversity in the classroom: teaching tolerance and overcoming prejudices, trajanje tečaja 7 dni, lokacija Bologna, Italija (http://www.erasmustrainingcourses.com/)

Lea Zlodej –  Intercultural Learning and Cultural Diversity in Education, trajanje tečaja 7 dni, lokacija Bologna Italija. (http://www.erasmustrainingcourses.com/)

 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content