Erasmus + KA2 – Most do večkulturnega učenja in ustvarjanja « Ljudska univerza Jesenice
 

Erasmus + KA2 – Most do večkulturnega učenja in ustvarjanja

 

Izziv, s katerim se sooča projekt, je hitro staranje. Zaradi naraščajoče pričakovane življenjske dobe je delež starejših v Evropi vse večji. Aktivno staranje in solidarnost med generacijami so ključnega pomena za ustvarjanje Evrope za vse starosti. Spodbujati je treba prenos znanja in spretnosti starejših na mlajše generacije in njihove spretnosti je treba izkoristiti po upokojitvi, na primer s prostovoljnim delom. Večgeneracijsko učenje kot odgovor na zgoraj navedene izzive je eno najpomembnejših sredstev za premagovanje razlik med generacijami. 

 

 

Trajanje projekta: oktober 2020 – september 2022

 

Cilj  projekta je povečati količino in predvsem izboljšati kakovost večgeneracijskega sodelovanja med najstarejšo in najmlajšo generacijo – upokojenci in predšolski otroci.

 

Glavna ciljna skupina projekta so starejši mentorji. Cilj projekta je upokojencem zagotoviti možnosti za aktivno staranje z usposabljanjem za mentorstvo v večgeneracijskih programih.


 

Partnerske organizacije: 

Splošni cilj projekta je razviti in preizkusiti štiri večgeneracijske programe, ki bodo postali del rednih dejavnosti vseh partnerskih organizacij.

 


LTT – aktivnosti učenja/poučevanja in usposabljanja

 • Sestavljanke, tangrami, didaktične igre – Koprivnica (Hrvaška)
 • Koristne stvari iz odpadnih materialov – Limassol (Ciper)
 • Didaktika za spoznavanje fizičnih/ kemijskih/ tehničnih pojavov – Trbovlje (Slovenija)
 • Šivanje, kvačkanje, pletenje, vezenje, polstenje in obdelava gline – Narva (Estonija)

 

 

 

 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00