Navodila za vpis v srednje šole « Ljudska univerza Jesenice
 

Navodila za vpis v srednje šole

 

 

Pozdravljeni devetošolci, devetošolke in vsi tisti, ki se vpisujete v srednjo šolo.

 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje RS objavljen nov razpis za vpis novincev v srednje šole v šolsko leto 2024/2025: 

 

Vir: RS GOV.SI Vpis v srednjo šolo

 

Seznam srednješolskih programov:

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI (edus.si)

 

 

POGOJI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

Če ste uspešno končali vse razrede osnovne šole, se lahko vpišete:

 • v triletno srednjo poklicno šolo,
 • v štiriletno strokovno oziroma tehniško šolo ali
 • v gimnazijo.

 

V triletno srednjo poklicno šolo ali štiriletno strokovno šolo se lahko vpišete tudi, če ste prehodno uspešno končali nižjo poklicno šolo.

Za vpis v nižjo poklicno šolo zadostuje:

 • končan 7. razred devetletne osnovne šole, če ste osnovno šolo obiskovali devet let,
 • končan 6. razred osemletne osnovne šole, če ste osnovno šolo obiskovali osem let in opravili osnovnošolsko obveznost.

V nižje poklicno izobraževanje se lahko vpišete tudi, če ste zaključili osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

 

Srednja šola, na kateri je bistveno več prijav, kot je bilo razpisanih mest, v soglasju z ministrom za izobraževanje sprejme sklep o omejitvi vpisa. Seznam šol z omejenim vpisom na svojih spletnih straneh objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Do seznama pa lahko dostopate tudi preko spletne povezave: Evidenca zavodov in programov (edus.si)

 

Na šolah z omejitvijo vpisa prijavljene kandidate izberejo na podlagi točk, ki jih z učnim uspehom pridobijo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov.

 

Prijavnico za vpis morate poslati v rokih, ki so navedeni v rokovniku za vpis v naslednje šolsko leto. Rokovniki: RS GOV.SI

 

Vir: (RS eUprava: Vpis v srednjo šolo)

 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

 

Prijavite se z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole. Obrazec Nova prijavnica za vpis v srednjo šolo si lahko natisnete na naslednji povezavi:

 

eUprava – Vloga (gov.si)

 

Obrazec za vpis v srednjo šolo pa lahko kupite tudi v knjigarnah (DZS Obr. 1,20) ali ga prevzamete na Ljudski univerzi Jesenice.

 

Vsi, ki ste se šolali po programu osnovne šole za odrasle na Ljudski univerzi Jesenice, mora biti prijavnica za vpis potrjena z žigom Ljudske univerze Jesenice.

 

Izpolnjeno in ožigosano prijavnico nato pošljete po pošti na izbrano srednjo šolo, jo na izbrano srednjo šolo oddate osebno ali pa jo oddate na Ljudski univerzi Jesenice (v tem primeru vašo prijavnico na izbrano srednjo šolo za vas oddamo mi).

 

V kolikor se odločate za srednjo šolo, ki je oddaljena od vašega kraja bivanja, je morda smiselno razmisliti tudi o možnosti bivanja v dijaškem domu.

 

Koristne spletne povezave ob vpisu v dijaški dom:

 

Dijaški domovi | GOV.SI

 

Seznam dijaških domov

 

Prijavnica v dijaški dom

 

 

POMEMBNI DATUMI ZA DEVETOŠOLCE IN VSE, KI SE VPISUJETE V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE

 

 • 16. 02. 2024 ob 9:00 in 15:00 in 17. 02. 2024 ob 9:00: Informativni dnevi na vseh srednjih šolah, gimnazijah in v dijaških domovih.

 

 • 4. 03. 2024: Rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

 

 • 8. – 20. 03. 2024: Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti.

 

 • 28. 03. 2024: Rok za posredovanje potrdil o opravljenih preiskusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

 

 • 2. 04. 2024: Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2024/2025.

 

 • 8. 04. 2024 do 16. ure: Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2024/2025 (objava na internetu www.mizks.gov.si).

 

 • 18. 04. 2024: Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šole v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2024/2025 (www.mizks.gov.si).

 

 • 23. 04. 2024 do 15. ure: Do tega datuma so možni morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2024/2025.

 

 • 13. 05. 2024: Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v 1. letnik programov poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2024/2025.

 

 • 16. 05. 2024: Rok za prijavo za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (samo na šole, kjer so še prosta mesta) in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.

 

 • 29. 05. 2024: Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa s strani srednjih šol v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2024/2025, kjer imajo kandidati oddano prijavnico.

 

 • 3. 06. 2024: Do tega datuma so možni morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole v 1. letnik programov poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2024/2025.

 

 • 17. do 21. 06. 2024 do 14. ure: Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka kandidatov, prijavljenih v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij. Vpis v programe NPI za učence, ki so opravili osnovnošolsko obveznost in zaključili 7. oziroma 8. razred osnovne šole, je možen tudi po 24. 06. 2024, ko učenci dobijo spričevala ali po izvedbi 2. kroga izbirnega postopka.

 

 • 20. 06. 2024: Obveščanje prijavljenih kandidatov v 1. letnik programov poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2024/2025 o omejitvi vpisa. 

 

 • 21. 06. 2024 do 14. ure: Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka vpisanih kandidatov v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu.

 

 • 21. 06. 2024 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizks.gov.si).

 

 • 2. 07. 2024 do 15. ure: Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.

 

 • 3. 07. 2024 do 14. ure: Rok za vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.

 

 

 • 30. 08. 2024: Prijava in vpis dijakov ponavljalcev.

 

 • 30. 08. 2024: Rok za vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta.

 

Vir: RS GOV.SI Vpis v srednjo šolo

 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content