Knjige so zame « Ljudska univerza Jesenice
 

Knjige so zame

Ciljna skupina: program je namenjen manj izobraženim odraslim v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.

 

Temeljni cilji programa so:

– spodbujati razvoj pismenosti

– spodbujati razvoj jezikovnih zmožnosti posameznika, tudi pisanja in govora,

– spodbujati branja leposlovja,

– spodbujati demokratični dialog znotraj skupine, v družini in v širši družbi,

– spodbujati strpen medkulturni in medgeneracijski dialog,

– spodbujati razvoj kulturne inteligence,

 – spodbujati strpnost in solidarnost,

– motivirati za izobraževanje in vseživljenjsko učenje,

– spodbujati osebnostni razvoj in bogatiti posameznikov intimni svet.

 

Področja programa:

Udeleženci si v okviru programa razvijajo govorne,  bralne, pisne in računske spretnosti, rabo IKT, splošno poučenost, komunikacijske veščine, medčloveške odnose, spoznavajo pomen vseživljenjskega učenja in v interakciji z drugimi postajajo aktivni državljani.

 

Trajanje: 25 ur

 

Udeležba v programu je brezplačna.

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content