Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske – zaključen projekt « Ljudska univerza Jesenice
 

Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske – zaključen projekt

PRIDOBIVANJA TEMELJNIH KOMPETENC                               

 

Naslov projekta : Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske

 

Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Jesenice

 

Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Kranj, Šolski center Kranj, Biotehniški center Naklo in B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

 

Obdobje trajanja projekta: od 17.6.2016 do 31.3.2019

ZAKLJUČEN PROJEKT

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad bosta v letih 2016 – 2019 sofinancirala izvedbo projekta Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske. Glavni cilj projekta je s pomočjo izobraževalnih programov izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so niže izobraženi in manj usposobljeni s poudarkom na starejših od 45 let. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja. Izvajanje izobraževalnih programov bo vključevalo tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

 

Cilji projekta so:

 • pridobiti, obnoviti ali nadgraditi ključne kompetence,
 • informirati udeležence o možnosti za nadaljnje izobraževanje in spodbuditi zavedanje pomena vseživljenjskega učenja.
 • povečati udeležbo pripadnikov ciljne skupine v procesu izobraževanja in usposabljanja ter vseživljenjskega učenja.
 • usposobiti udeležence za iskanje, izbiro in rabo informacij in za uporabo informacijske komunikacijske tehnologije.
 • pri udeležencih razviti učne tehnike, potrebne za lastno izobraževanje
 • usposobiti udeležence za vključevanje v družbo kot polnopravni državljani socialne skupnosti in poskrbeti, da se bodo zavedali svoje vloge kot odraslega v izobraževalnem sistemu, svojih pravic in obveznosti,
 • spodbuditi udeležence, da spoznajo sistem lastnih vrednot in temeljna načela demokratičnih medčloveških odnosov;
 • usposobiti posameznike za nenehno izboljševanje/izpopolnjevanje temeljnih zmožnosti in za samostojno in dejavno opravljanje delovnih nalog ter zahtev, ki jih prinaša razvoj dela in delovnega mesta;
 • spodbuditi posameznike za ustvarjalno, inovativno in odgovorno opravljanje dela ter skrb za njihov poklicni in osebnostni razvoj.

 

Za doseganje ciljev bomo v celotnem konzorciju izvajali brezplačne računalniške programe, programe splošnega neformalnega izobraževanja, programe priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacij in programe usposabljanja za življenjsko uspešnost.

 

Temeljne kompetence

 

 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content