Partnerji « Ljudska univerza Jesenice
 

Partnerji

LU Jesenice

Ljudska univerza Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1959 z namenom, da ljudem zagotovi možnost pridobivanja, nadgrajevanja in obnavljanja znanja. V različne oblike izobraževanja se lahko vključujejo šoloobvezni otroci, srednješolci in mladina, odrasli in ljudje v tretjem življenjskem obdobju. V okviru projekta Center za pridobivanje temeljnih kompetenc vam ponujamo pester nabor izobraževalnih programov.

 

Programi Ljudske univerze Jesenice

LU Kranj

 

Ljudska univerza Kranj nudi in ustvarja kakovostno, prijazno vseživljenjsko izobraževanje za prebivalce Mestne občine Kranj in gorenjske regije. Širi vrednoto znanja, ki plemeniti naša življenja. S kakovostnim znanjem zaposlenih in zunanjih sodelavcev zagotavljajo formalno izobraževanje na vseh ravneh zahtevnosti in pestro ponudbo neformalnih oblik izobraževanja za vse generacije. Ljudska univerza Kranj v okviru Centra za pridobivanje temeljnih kompetenc nudi pester izbor izobraževalnih programov.

 

Programi Ljudske univerze Kranj

 

 

Šolski center Kranj

 

Šolski center Kranj je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj, iz katerega se je izločila Ekonomska gimnazija. Tako Šolski center nadaljuje in združuje bogato tradicijo srednjega izobraževanja kranjskih šol, ki se je začela po drugi svetovni vojni. Poleg tega, pa nudijo tudi brezplačna izobraževanja z namenom pridobitve dodatnih funkcionalnih znanj in usposobljenosti, kar predstavlja temelj za osebno in poklicno rast.

 

Programi Šolskega centra Kranj  

 

 

Biotehniški center Naklo

 

Biotehniški center Naklo bo v letu 2017 praznoval 110-letnico svojega obstoja. Tradicija šole izhaja iz izobraževanja s področja mlekarstva. Do danes se je programska ponudba šole močno razširila. Dijake in odrasle izobražujejo v 15 programih nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja s področja kmetijstva, živilstva, hortikulture in naravovarstva ter v programu strokovne gimnazije. V okviru Centra za pridobivanje temeljnih kompetenc, BC Naklo ponuja računalniške programe in programe usposabljanj s področja kmetijstva in živilstva.

 

Programi Biotehniškega centra Naklo

 

B&B d.o.o.

V izobraževalni organizaciji B&B krepijo raznovrstnost, kakovost in življenjskost študijskih programov. Pri tem se zavedajo, da je izobraževalna organizacija pomemben element okolja, saj spodbuja k pridobivanju formalnega in neformalnega znanja, učnih navad, vseživljenjskemu učenju, krepitvi samozavesti in izboljšanju položaja posameznika na trgu dela.

B&B izobraževanje in usposabljanje je vpeta v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. Uporabnikom izobraževalnih storitev zagotavljajo pridobitev enotnega standarda znanja in kompetenc, mednarodno primerljivo znanje, ki je posameznikom in podjetjem v pomoč pri uresničevanju njihove vizije in doseganju konkurenčne prednosti.

 

Programi B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00