Neformalno izobraževanje odraslih – zaključen projekt « Ljudska univerza Jesenice
 

Neformalno izobraževanje odraslih – zaključen projekt

V okviru javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014, je Ljudska univerza Jesenice pridobila finančna sredstva za izvedbo 14- ih programov. Skupna vrednost programov je 185.731,50 EUR.

 

V projektu Splošno neformalno izobraževanje odraslih smo na Ljudski univerzi Jesenice  tri leta uspešno razvijali in krepili temeljne sposobnosti udeležencev.

 

Vsi izpeljani programi so bili za udeležence BREZPLAČNI!

 

IMG_8037

 

 DOSEŽKI PROJEKTA

 

V triletnem izvajanju projekta smo izvedli 14 izobraževalnih programov, v katerih so udeleženci pridobivali različna znanja in kompetence, potrebne za življenje in delo. Izpeljava izobraževanja je potekala v obliki delavnic, tečajev, kot individualna oblika dela, delo v dvojicah in skupinah. V programih so bile obravnavane tako teoretične kot tudi praktične vsebine, poudarek je bil na pridobivanju praktičnega znanja in krepitve temeljnih kompetenc. Pri izpeljavi smo zasledovali kvalitativne cilje posameznega programa.

 

Ime programa

Vpisani

2012

Vpisani

2013

Vpisani

2014

Št. udeležencev

po programih

Število izvedenih

ur

Motivacija za izobraževanje in vseživljenjsko učenje

20

17

10

47

150

Italijanščina − pot do uspeha

20

21

20

61

150

Angleščina − pot do uspeha

16

20

17

53

150

Nemščina − pot do uspeha

18

19

17

54

150

Finančna pismenost

16

15

20

51

180

Osnove računalništva

17

17

16

50

150

Svet skozi ekran računalništva

10

10

10

30

150

Zgornjesavska dolina, prebudi se, skupaj nam lahko uspe

19

20

16

55

150

Tudi starejši samostojno uporabljamo računalnik

17

16

17

50

150

Digitalno medkulturno povezovanje

18

16

16

50

150

Uporabno računalništvo

17

17

18

52

150

Sem, kar sem, in sem OK

14

15

0

29

100

Poskusim in znam

16

15

21

52

150

Šola spomina

20

19

20

59

150

SKUPAJ

238

237

218

693

2.080

           

 

BREZPLAČNO DOSTOPNA GRADIVA

 

 

»Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content