Jaz in moje delovno mesto « Ljudska univerza Jesenice
 

Jaz in moje delovno mesto

Cilji programa so:

 

1.Spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti pri posameznikih in skupinah za
kakovostno opravljanje dela oziroma izpolnjevanje zahtev in nalog na delovnem
mestu, ki ga zasedajo.
2. Usposabljanje posameznikov in skupin za nenehno izboljševanje/izpopolnjevanje
temeljnih zmožnosti za samostojno in dejavno opravljanje delovnih nalog ter zahtev,
ki jih prinaša razvoj dela in delovnega mesta (razvoj tehnologije, organizacijske
spremembe, poslovne spremembe).
3. Spodbujanje posameznikov in skupin za ustvarjalno, inovativno in odgovorno
opravljanje dela ter skrb za njihov poklicni in osebnostni razvoj.
4. Ustvarjanje pogojev za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnost na
delovnem mestu.
5. Spodbujanje zaposlenih za zviševanje izobrazbene ravni.
6. Ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj.

 

Program obsega 350 ur. Program za udeležence traja 300 ur: 80 % programa (240 ur) je določenega s tem programom,
20 % (60 ur) programa pa določi podjetje na predlog udeleženca programa, učitelja in sindikata.

 

 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content