Vizija poslanstvo vrednote « Ljudska univerza Jesenice
 

Vizija poslanstvo vrednote

VIZIJA

 

Naša vizija je, da postanemo sodobno izobraževalno središče, ki ponuja nova znanja, ideje in ZAUPANJA VREDNE izobraževalne priložnosti ter zagotavlja pogoje za najkakovostnejše vseživljenjsko učenje in izobraževanje vsem in vsakemu posebej.

 

POSLANSTVO

 

Poslanstvo Ljudske univerze Jesenice je, da v spodbudnem okolju omogoči odraslim prebivalcem Gorenjske najkakovostnejše izobraževanje in vseživljenjsko učenje ter jim pri tem nudi vse potrebne informacije, svetovanje in podporo. Z našo dejavnostjo povezujemo znanja, ljudi in izkušnje. Odzivamo se na potrebe okolja in skrbimo za razvoj znanj in spretnosti odraslih ter njihovo aktivno vključevanje v družbo. S tem krepimo človeški, ekonomski, kulturni in socialni kapital.

 

VREDNOTE

KAKOVOST – zaposleni skrbimo, da so vse naše aktivnosti kakovostno izpeljane; vseskozi skrbimo za razvoj in ohranjanje kakovosti.

Kakovost je naša osnovna vrednota. Jo načrtujemo, spremljamo in izvajamo v vseh procesih delovanja in smo zavezani standardom kakovosti po modelu POKI. Stremimo k učinkovitemu in kakovostnem doseganju začrtanih ciljev. Naši udeleženci in partnerji si zaslužijo le najboljše.

Skrbimo za kakovost svojega dela, zato vanj vložimo svoj trud in sebe, saj hočemo biti najboljši v tem, kar delamo. Delo opravljamo tako, da smo nanj ponosni. S svojim delom vzbujamo zaupanje pri sodelavcih in udeležencih. Spremljamo, analiziramo in vrednotimo naše delo. Na podlagi ugotovitev nenehno iščemo izboljšave in jih tudi vpeljujemo v svoje delo.

STROKOVNOST – za izobraževalni proces skrbimo strokovno usposobljeni zaposleni, ki s stalnim strokovnim spopolnjevanjem skrbimo za svoj strokovni razvoj.

Cenimo znanje in kompetentnost, saj je to dodatna vrednost za posameznika, za našo organizacijo ter seveda tudi za naše udeležence. Strokovnost zaposlenih zagotavljamo s stalnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem, sprotnim pridobivanjem novih znanj ter vlaganjem v osebno rast.

Ker si naši uporabniki zaslužijo le najboljše, pri delu uporabljamo vse svoje izkušnje, pridobljena znanja in veščine za dosego ciljev.

PRILAGODLJIVOST – sposobni smo se prilagoditi nenehnim družbenim in tehnološkim spremembam ter s tem tudi različnim potrebam naših udeležencev ter različnim ciljnim skupinam.

SODELOVANJE – ključno je sodelovanje in povezovanje med različnimi organizacijami v lokalnem, nacionalnem in evropskem prostoru, saj tako lažje dosežemo različne ciljne skupine, za njih pripravimo ustrezne izobraževalne programe in dosežemo boljše rezultate. S sodelovanjem pridobimo vsi.

Spodbujamo timsko delo, izmenjavo znanja in izkušenj ter medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje. Ustvarjamo strateška partnerstva na regionalni, nacionalni in evropski (mednarodni) ravni.

USMERJENOST K UDELEŽENCEM – udeleženec je središče našega dela. Pri usmerjanju, svetovanju in vsebini izobraževalnih aktivnosti upoštevamo potrebe udeležencev in njihove prioritete. S pristnim človeškim pristopom se posvečamo vsakemu posamezniku.

DOSTOPNOST – zagotavljamo prijazno komunikacijo in skrbimo, da smo drug drugemu dostopni. Pri sporazumevanju z udeleženci in v vsakdanjih medosebnih odnosih uporabljamo jezik, ki ga sogovornik razume. Znamo aktivno poslušati ter se vživeti v različne življenjske situacije. Vrata naše hiše so odprta vsem.

SLEDENJE NAPREDKU – zavedamo se, da so spremembe gonilo razvoja. Upamo si biti inovativni in se znamo soočati z napakami, saj nas učijo. Z zavzetimi in inovativnimi zaposlenimi ter razvojnimi kompetencami nenehno iščemo nove ideje za izboljšave in rast. S hitrim prilagajanjem zagotavljamo nenehno izboljševanje na vseh ravneh.

DELO S SRCEM – uživamo v delu in smo ponosni na svoje dosežke. Delamo zavzeto, verjamemo v skupne cilje in k nalogam pristopamo optimistično. Smo ustvarjalci. Izbiramo kvalitetne in motivirane sodelavce. Zavedamo se, da je treba poslanstvo, vizijo, vrednote, cilje in naloge vzeti za svoje in si po svojih najboljših močeh prizadevati za uspešen razvoj. Na Ljudski univerzi Jesenice smo zato, ker je to naša prva izbira.

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content