Slovenščina « Ljudska univerza Jesenice
 

Slovenščina

Program Slovenščina za tujce je program za učenje slovenščine kot drugi/tuji jezik.
Namenjen je vsem tujcem, ki bi se radi naučili slovenščino za potrebe vsakdanjega življenja, službe in družabnega življenja. Program  opredeljuje znanja in vsebine slovenščine na osnovni, srednji in visoki ravni.

 

Začetni tečaj slovenščine

Začetni tečaj slovenščine je namenjen vsem, ki še ne znajo slovenščine, ne glede na svoj prvi jezik.

Začetni tečaj slovenščine bo obsegal 60 ur, razpisana pa so mesta za dve skupini. Oba tečaja bosta potekala po tri šolske ure.

 

Prva skupina bo imela tečaj štirikrat na teden, in sicer od ponedeljka do četrtka od 10.00 do 12.15. Tečaj se bo začel 11. septembra 2017, trajal pa bo do 12. oktobra 2017.

 

Druga skupina bo tečaj začela v ponedeljek, 6. novembra 2017. Tečaj bo potekal od ponedeljka do četrtka od 16.00 do 18.15 in se bo končal 7. decembra 2017.

 

Pridobljena znanja

Program omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v slovenščine.

Na tečaju bomo predelali več sklopov, in sicer osebno identiteto, stanovanje in bivanje, trg dela in delovno mesto, zdravje in socialno varnost, izobraževanje, javno življenje v Sloveniji ter slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditev.  

Udeleženci tečaja se boste tako na primer naučili predstaviti in povedati, kje živite, spoznali boste, kako napisati prošnjo za delo in kako potekajo razgovori za delo, naučili se boste, kaj povedati na obisku pri zdravniku ali v šoli, za konec pa boste spoznali še življenje v Sloveniji in njeno zgodovino.

 

Nadaljevalni tečaj slovenščine

 

Nadaljevalni tečaj slovenščine bo potekal od 13. septembra do 23. novembra 2017, in sicer vsako sredo in četrtek od 16.15 do 18.30 (tri šolske ure). Obsegal bo 60 ur. Razpisana je ena skupina.

 

Pridobljena znanja

Na tečaju boste spoznali situacije iz zasebnega in javnega življenja, v katerih se vsaj enkrat znajdejo vsi ljudje. Tečaj se za razliko od začetnega tečaja bolj poglablja v jezik, udeleženci boste bolj podrobno spoznali slovensko slovnico. Naloge so sestavljene tako, da morajo udeleženci poslušati, brati, govoriti in pisati. Tako bomo pokrili vsa področja uporabe slovenskega jezika.

 

 

Več informacij in vpis: tel.  04/ 58 33 802; 051 363 319; katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net

 

Podstrani:

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00