Svetovalno središče Gorenjska « Ljudska univerza Jesenice
 

Svetovalno središče Gorenjska

V svetovalnih središčih redno spremljamo kakovost dela svetovalnih središč že od začetka njihovega delovanja.  Ker je eden od ciljev dejavnosti svetovalnih središč odraslim zagotoviti kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje, smo v letih 2007 – 2008 Andragoški center Slovenije in svetovalna središča razvili celovit Model presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh štirinajstih slovenskih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

 • Leta 2007 smo oblikovali izhodišča za razvoj kakovosti v svetovalnih središčih.
 • Leta 2009 smo razvili celostni model presojanja in razvijanja kakovosti in začeli v svetovalna središča vpeljevati metodo samoevalvacije. ob tem smo opredelili skupne vrednote, poslanstvo in vizijo. Vsako svetovalno središče je opredelilo tudi listino kakovosti in izjavo o kakovosti.
 • Leta 2010 sta v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v sklopu modela potekala spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov,
 • Leta 2011 je v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih potekal nov cikel samoevalvacije, hkrati pa sta nepretrgano potekala tudi spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov. 
 • Leta 2012 v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih poteka druga faza samoevalvacije, hkrati pa ponovno potekata tudi spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov za izboljševanje kakovosti. 

 

POSLANSTVO

Slovenska svetovalna središča ISIO zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje in svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju.

 

VIZIJA

Slovenska svetovalna središča ISIO bomo najbolj kakovostna in prepoznavna središča svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih na lokalni in nacionalni ravni.

 

VREDNOTE

dostopnost

zaupnost

spoštljivost

usmerjenost k stranki

objektivnost

strokovnost

kakovost

 

Izsledki samoevalvacijskega poročila 2017 – ISIO in SVZAP

 

Listina kakovosti SSG

Izjava o kakovosti

 

 

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content