Socialna aktivacija « Ljudska univerza Jesenice
 

Socialna aktivacija

Naslov projekta: Socialna aktivacija Gorenjske (sklop 2)                                                                                                                            Več o projektu                                                                                                                    

 

V projekt Socialna aktivacija, ki ga Ljudska univerza Jesenice izvaja v obdobju od 23. 09. 2019 do 30. 09. 2022, vključujemo polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo.

 

V tem obdobju bomo program, ki traja šest mesecev, izpeljali za 5 skupin udeleženk. 

 

 

                                                    Povabilo v večih jezikih:                                    

 

 

Ženske, vključene v projekt bodo:

 • izboljšale/pridobile znanje slovenskega jezika,
 • imele podporo in usmeritev pri iskanju zaposlitve,
 • sodelovale na raznih delavnicah (kulinarika, računalništvo, osebnostna rast, trga dela …),
 • razširile socialno mrežo in
 • prepoznale možnosti in priložnosti za vključevanje v lokalno okolje.

 

 

Vključene udeleženke pridobijo tudi finančno podporo v višini:

* DENARNA NAGRADA: 0,80 €/uro za prisotnost v programu
* MALICA: 3,70 €/dan
* POTNI STROŠKI: povračilo kilometrine (0,13 €/km)

 

SKUPINA  1

 

 

Video: Kako smo uživali v pridobivanju znanja

 

Delovno učni projekt:  Udeleženke 1. skupine programa SA so pripravile 6-jezični tematski slovar (v slovenščini, albanščini, španščini, bosanščini, arabščini in makedonščini), ki pripomore k boljši komunikaciji pri osnovni zdravstveni obravnavi. Namenjen je tako zdravstvenim delavcem/-kam, ki delajo v različnih zdravstvenih ustanovah, kot osebam, ki ne razumejo slovenskega jezika in potrebujejo zdravstveno oskrbo.

 

Slovar na temo ZDRAVSTVA

 

SKUPINA 2

 

          

 

Delovno učni projekt: Udeleženke 2. skupine programa SA so izpeljale projekt “Ne plastiki” – PRIŽGITE SVEČO MANJ. Ljudi so želele spodbuditi, da se raje – namesto da v spomin na umrle prižigajo sveče –  na pokojnike spomnijo s polaganjem žalnih kamnov na grobove. Izdelale spominske žalne kamne. Z namenom širjenja zavesti o pomembnosti zmanjševanja uporabe plastičnih sveč so jih pred 1. novembrom brezplačno delile na pokopališču na Blejski Dobravi.

 

 

RADIJSKI PRISPEVKI:

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja: »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«

                 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00