Socialna aktivacija « Ljudska univerza Jesenice
 

Socialna aktivacija

Naslov projekta: Socialna aktivacija Gorenjske (sklop 2)                                                                                                                           IŠČEMO SODELAVKE                                                                                                                   

Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Kranj

Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Jesenice

Obdobje trajanja projekta: od 23. 09. 2019 do 30. 09. 2022

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad bosta v letih 2019 – 2022 sofinancirala projekt Socialne aktivacije Gorenjske (sklop 2). Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbrani ciljni skupini in na celovit način prispevali k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine za udeleženke ter k izboljšanju njihove zaposljivosti.

 

Glavni cilji projekta:
 

 • razvoj socialnih kompetenc udeleženk,
 • dvig funkcionalnih kompetenc udeleženk za aktivno reševanje socialnih problematik,
 • dvig motivacije in opolnomočenje udeleženk za vstop na trg dela,
 • dvig oziroma pridobitev delovnih kompetenc tj. uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela,
 • okrepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udeleženkami. 

 Ciljna skupina:
 

Polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenke/prejemnice DSP ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

 

 

 

 

 

1.skupina

utrinki 

 

DELOVNO-UČNI PROJEKT (MODUL II) – Udeleženke 1. skupine programa SA so pripravile 6-jezični tematski slovar (v slovenščini, albanščini, španščini, bosanščini, arabščini in makedonščini), ki pripomore k boljši komunikaciji pri osnovni zdravstveni obravnavi. Namenjen je tako zdravstvenim delavcem/-kam, ki delajo v različnih zdravstvenih ustanovah, kot osebam, ki ne razumejo slovenskega jezika in potrebujejo zdravstveno oskrbo.

 

Slovar na temo ZDRAVSTVA

 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja: »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«

                 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00