Socialna aktivacija « Ljudska univerza Jesenice
 

Socialna aktivacija

Naslov projekta: Socialna aktivacija Gorenjske (sklop 2)                                                                                                                           IŠČEMO SODELAVKE                                                                                                                   

Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Kranj

Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Jesenice

Obdobje trajanja projekta: od 23. 09. 2019 do 30. 09. 2022

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad bosta v letih 2019 – 2022 sofinancirala projekt Socialne aktivacije Gorenjske (sklop 2). Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbrani ciljni skupini in na celovit način prispevali k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine za udeleženke ter k izboljšanju njihove zaposljivosti.

 

Glavni cilji projekta:
 

 • razvoj socialnih kompetenc udeleženk,
 • dvig funkcionalnih kompetenc udeleženk za aktivno reševanje socialnih problematik,
 • dvig motivacije in opolnomočenje udeleženk za vstop na trg dela,
 • dvig oziroma pridobitev delovnih kompetenc tj. uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela,
 • okrepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udeleženkami. 

 Ciljna skupina:
 

Polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenke/prejemnice DSP ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja: »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«

                 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00