Partnerji « Ljudska univerza Jesenice
 

Partnerji

zavodsvmartina

BOHINJ – ZAVOD SV. MARTINA

 

Vloga v projektu:
V Zavodu so zaposleni strokovnjaki (kot so delovni terapevti, fizioterapevti,..) z ustreznimi znanji in izkušnjami za delo s starejšimi. Pogoj za učinkovito izvedbo vseh projektnih aktivnosti je interdisciplinarna strokovna projekta skupina, z ekspertnim znanjem, izkušnjami in sredstvi za interakcijo s starostniki. To bo zagotovilo pristop k promociji zdravja starejših z različnih zornih kotov, s povezovanjem disciplin in oblikovanjem novih metod dela. Zaposleni bodo sodelovali pri razvoju programa ohranjanja zdravja starejših in njegovi izvedbi. Zaposleni bodo sodelovali v strokovni projektni skupini pri izvedbi individualnih razgovorov z udeleženci in pripravi individualnih načrtov ohranjanja zdravja. Glede na svojo lokacijo v Občini Bohinj bodo nudili prostor za izvedbo programa ter sodelovali pri identifikaciji in motivaciji starejših iz Občine Bohinj za vključitev v program.

 

Kontaktna oseba za projekt:
Alenka Zorč: alenka.zorc@zsm.si

 

Povezava:
http://www.zavodsvetegamartina.si/domov.html

 


 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BLED

 

Vloga v projektu:
Društvo upokojencev Bled v projektu nastopa kot povezovalni člen med stroko in uporabniki. Predstavniki društva upokojencev Bled bodo v projektu sodelovali kot promotorji zdravja starejših. Udeležili se bodo usposabljanja za promotorje zdravja med starejšimi in nato kot lokalni promotorji zdravja starejših na območju Občine Bled identificirali in motivirali starejše za vključitev v program. Identifikacija in motivacija bo potekala s pomočjo mreže, ki jo ima društvo upokojencev Bled že vzpostavljeno in bo vključevala različne tako individualne kot tudi skupinske metode.

 

Kontaktna oseba za projekt:
dr. Nace Potočnik: nace.bled@siol.net

 

Povezava :
http://www.posrcumlad.si/bled/o-nas.html 

 


 

dugorje 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GORJE

 

Vloga v projektu:
Društvo upokojencev Gorje v projektu nastopa kot povezovalni člen med stroko in uporabniki. Predstavniki društva upokojencev Gorje bodo v projektu sodelovali kot promotorji zdravja starejših. Udeležili se bodo usposabljanja za promotorje zdravja med starejšimi in nato kot lokalni promotorji zdravja starejših na območju občine Gorje identificirali in motivirali starejše za vključitev v program. Identifikacija in motivacija bo potekala s pomočjo mreže, ki jo ima društvo upokojencev Gorje že vzpostavljeno in bo vključevala različne tako individualne kot tudi skupinske metode.

 

Kontaktna oseba za projekt:
Draga Pretnar: dugorje@gmail.com

 


 

duzirovnica  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽIROVNICA

 

Vloga v projektu:
Društvo upokojencev Žirovnica v projektu nastopa kot povezovalni člen med stroko in uporabniki. Predstavniki društva upokojencev Žirovnica bodo v projektu sodelovali kot promotorji zdravja starejših. Udeležili se bodo usposabljanja za promotorje zdravja med starejšimi in nato kot lokalni promotorji zdravja starejših na območju občine Žirovnica identificirali in motivirali starejše za vključitev v program. Identifikacija in motivacija bo potekala s pomočjo mreže, ki jo ima društvo upokojencev Žirovnica že vzpostavljeno in bo vključevala različne tako individualne kot tudi skupinske metode.

 

Kontaktna oseba za projekt:
Ferdo Kikelj: du.zirovnica@siol.net

 

Povezava:
http://www.duz-drustvo.si/

 


 

viharnik2

KRANJSKA GORA – Comett domovi d.o.o., podružnica Dom Viharnik

 

Vloga v projektu:
V Viharniku so zaposleni strokovnjaki (kot so delovni terapevti, fizioterapevti,..) z ustreznimi znanji in izkušnjami za delo s starejšimi. Pogoj za učinkovito izvedbo vseh projektnih aktivnosti je interdisciplinarna skupina strokovnjakov z ekspertnim znanjem, izkušnjami in sredstvi za interakcijo s starostniki. To bo zagotovilo pristop k promociji zdravja starejših z različnih zornih kotov in metod in povezovanjem disciplin in oblikovanjem novih metod dela. Dom Viharnik bo s svojimi strokovnjaki v projektu sodeloval pri razvoju programa promocije zdravja starejših in njegovi izvedbi. Zaposleni bodo sodelovali v projektni strokovni skupini pri izvedbi individualnih razgovorov z udeleženci in pripravi individualnih načrtov ohranjanja zdravja. Glede na svojo lokacijo v občini Kranjska Gora bodo nudili prostor za izvedbo programa ter sodelovali pri identifikaciji in motivaciji starejših iz občine Kranjska Gora za vključitev v program.

 

Kontaktna oseba:
Karmen Romih: karmen.romih@dom-viharnik.si

 

Povezava:
http://www.dom-viharnik.si/

 


 

lurlogo

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA

 

Vloga v projektu:
Ker je občina Radovljica Ljudsko univerzo Radovljica pooblastila za izvajanje vseh aktivnosti na področju izobraževanja starejših le ta v projektu nastopa kot povezovalni člen med stroko in uporabniki. Zaposleni na Ljudski univerzi Radovljica bodo v projektu sodelovali kot promotorji zdravja starejših. Udeležili se bodo usposabljanja za promotorje zdravja med starejšimi in nato kot lokalni promotorji zdravja starejših na območju občine Radovljica identificirali in motivirali starejše za vključitev v program. Identifikacija in motivacija bo potekala s pomočjo mreže, ki jo ima Ljudska univerza Radovljica že vzpostavljeno v okviru Univerze za 3. življenjsko obdobje Radovljica in bo vključevala različne tako individualne kot tudi skupinske metode.

 

Kontaktna oseba:
Mateja Rozman Amon: mateja.rozman-amon@lu-r.si

 

Povezava:
http://www.lu-r.si/

 


 

obcinabled

OBČINA BLED

 

Vloga v projektu:
Občina Bled v projektu nastopa kot lokalni nosilec razvoja strategije promocije zdravja starejših in je kot taka ključna za trajnostni učinek rezultatov projekta. Predstavnik Občine Bled bo sodeloval v ožji projektni skupini, ki bo usmerjala vse projektne aktivnosti in sprejemala vse pomembne odločitve v projektu. Občina Bled bo kot partner zagotovila da bomo lahko najeli ustrezne prostore in ostale pogoje za izvedbo programa promocije zdravja za starejše na Bledu. Glavna naloga v projekt vključenega osebja Občine Bled je izdelava trajnostne strategije promocije zdravja, ki bo temeljila na rezultatih in ugotovitvah projekta. Izdelana strategija bo predstavljena občinskemu svetu Občine Bled in bo služila kot podlaga za nadaljnje aktivnosti občine na področju promocije zdravja za starejše.

 

Kontaktna oseba za projekt:
Neja Gašperšič: neja.gaspersic@bled.si

 

Povezava:
http://obcina.bled.si/

 


 

obcinabohinj

OBČINA BOHINJ

 

Vloga v projektu:
Občina Bohinj v projektu nastopa kot lokalni nosilec razvoja strategije promocije zdravja starejših in je kot taka ključna za trajnostni učinek rezultatov projekta. Predstavnik občine Bohinj bo sodeloval v ožji projektni skupini, ki bo usmerjala vse projektne aktivnosti in sprejemala vse pomembne odločitve v projektu. Občina Bohinj bo kot partner zagotovila, da bomo lahko najeli ustrezne prostore in ostale pogoje za izvedbo programa promocije zdravja za starejše v Bohinju. Glavna naloga v projekt vključenega osebja Občine Bohinj je izdelava trajnostne strategije promocije zdravja, ki bo temeljila na rezultatih in ugotovitvah projekta. Izdelana strategija bo predstavljena občinskemu svetu Občine Bohinj in bo služila kot podlaga za nadaljnje aktivnosti občine na področju promocije zdravja za starejše.

 

Kontaktna oseba za projekt:
Iva Lapajne: iva.lapajne@obcina.bohinj.si

 

Povezava:
http://obcina.bohinj.si/

 


 

obcinagorje

OBČINA GORJE

 

Vloga v projektu:
Občina Gorje v projektu nastopa kot lokalni nosilec razvoja strategije promocije zdravja starejših in je kot taka ključna za trajnostni učinek rezultatov projekta. Predstavnik občine Gorje bo sodeloval v ožji projektni skupini, ki bo usmerjala vse projektne aktivnosti in sprejemala vse pomembne odločitve v projektu. Občina Gorje bo kot partner zagotovila da bomo lahko najeli ustrezne prostore in ostale pogoje za izvedbo programa promocije zdravja za starejše v Gorjah. Glavna naloga v projekt vključenega osebja občine Gorje je izdelava trajnostne strategije promocije zdravja, ki bo temeljila na rezultatih in ugotovitvah projekta. Izdelana strategija bo predstavljena občinskemu svetu občine Gorje in bo služila kot podlaga za nadaljnje aktivnosti občine na področju promocije zdravja za starejše.

 

Kontaktna oseba:
Martina Hribar Brus: martina.hribar-brus@gorje.si

 

Povezava:
http://www.gorje.si/

 


 

obcinajesenice  

OBČINA JESENICE

 

Vloga v projektu:
Občina Jesenice v projektu nastopa kot lokalni nosilec razvoja strategije promocije zdravja starejših in je kot taka ključna za trajnostni učinek rezultatov projekta. Predstavnik občine Jesenice bo sodeloval v ožji projektni skupini, ki bo usmerjala vse projektne aktivnosti in sprejemala vse pomembne odločitve v projektu. Občina Jesenice bo kot partner zagotovila da bomo lahko najeli ustrezne prostore in ostale pogoje za izvedbo programa promocije zdravja za starejše na Jesenicah. Glavna naloga v projekt vključenega osebja občine Jesenice je izdelava trajnostne strategije promocije zdravja, ki bo temeljila na rezultatih in ugotovitvah projekta. Izdelana strategija bo predstavljena občinskemu svetu občine Jesenice in bo služila kot podlaga za nadaljnje aktivnosti občine na področju promocije zdravja za starejše.

 

Kontaktna oseba:
Petra Dečman: petra.decman@jesenice.si

 

Povezava:
http://www.jesenice.si/

 


obcinakrgora

OBČINA KRANJSKA GORA

 

Vloga v projektu:
Občina Kranjska Gora v projektu nastopa kot lokalni nosilec razvoja strategije promocije zdravja starejših in je kot taka ključna za trajnostni učinek rezultatov projekta. Predstavnik Občine Kranjska Gora bo sodeloval v ožji projektni skupini, ki bo usmerjala vse projektne aktivnosti in sprejemala vse pomembne odločitve v projektu. Občina Kranjska Gora bo kot partner zagotovila da bomo lahko najeli ustrezne prostore in ostale pogoje za izvedbo programa promocije zdravja za starejše v Kranjski Gori. Glavna naloga v projekt vključenega osebja Občine Kranjska Gora je izdelava trajnostne strategije promocije zdravja, ki bo temeljila na rezultatih in ugotovitvah projekta. Izdelana strategija bo predstavljena občinskemu svetu Občine Kranjska Gora in bo služila kot podlaga za nadaljnje aktivnosti občine na področju promocije zdravja za starejše.

 

Kontaktna oseba:
Vlasta Skumavc Rabič: skumavc@kranjska-gora.si

 

Povezava:
http://obcina.kranjska-gora.si/

 

 


 obcinaradovljica

OBČINA RADOVLJICA

 

Vloga v projektu:
Občina Radovljica v projektu nastopa kot lokalni nosilec razvoja strategije promocije zdravja starejših in je kot taka ključna za trajnostni učinek rezultatov projekta. Predstavnik občine Radovljica bo sodeloval v ožji projektni skupini, ki bo usmerjala vse projektne aktivnosti in sprejemala vse pomembne odločitve v projektu. Občina Radovljica bo kot partner zagotovila da bomo lahko najeli ustrezne prostore in ostale pogoje za izvedbo programa promocije zdravja za starejše v Radovljici. Glavna naloga v projekt vključenega osebja občine Radovljica je izdelava trajnostne strategije promocije zdravja, ki bo temeljila na rezultatih in ugotovitvah projekta. Izdelana strategija bo predstavljena občinskemu svetu občine Radovljica in bo služila kot podlaga za nadaljnje aktivnosti občine na področju promocije zdravja za starejše.

 

Kontaktna oseba:
Majda Dežman: majda.dezman@radovljica.si

 

Povezava:
http://www.radovljica.si/

 


 

obcinazirovnica 

OBČINA ŽIROVNICA

 

Vloga v projektu:
Občina Žirovnica v projektu nastopa kot lokalni nosilec razvoja strategije promocije zdravja starejših in je kot taka ključna za trajnostni učinek rezultatov projekta. Predstavnik občine Žirovnica bo sodeloval v ožji projektni skupini, ki bo usmerjala vse projektne aktivnosti in sprejemala vse pomembne odločitve v projektu. Občina Žirovnica bo kot partner zagotovila da bomo lahko najeli ustrezne prostore in ostale pogoje za izvedbo programa promocije zdravja za starejše v Žirovnici. Glavna naloga v projekt vključenega osebja občine Žirovnica je izdelava trajnostne strategije promocije zdravja, ki bo temeljila na rezultatih in ugotovitvah projekta. Izdelana strategija bo predstavljena občinskemu svetu občine Žirovnica in bo služila kot podlaga za nadaljnje aktivnosti občine na področju promocije zdravja za starejše.

 

Kontaktna oseba:
Petra Žvan: petra.zvan@zirovnica.si

 

Povezava:
http://www.zirovnica.si/

 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00