Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj « Ljudska univerza Jesenice
 

Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj

Vas zanima, na katerem nivoju je vaše znanje tujih jezikov, računalništva?

Kakšne so vaše komunikacijske spretnosti?

 

Vabljeni na svetovalno srečanje, kjer vam pomagamo odkriti znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili izven šolskega sistema, in skupaj z vami poskrbimo, da vaše spretnosti, veščine in znanja postanejo vidna in prepoznana.

 

Nudimo vam pomoč pri predstavitvi vaših delovnih izkušenj in izobraževalnih dosežkov v obliki elektronskega portfolija ali zbirne mape.

 

Pomagamo vam zbirati dokazila o vaših kompetencah in opisati vaše neformalno pridobljeno znanje.

 

Zakaj VREDNOTENJE?
– za hitrejšo pridobitev izobrazbe
– za razvoj poklicne kariere 
– za lažje sprejemanje odločitev na vseh področjih


 

Izobražujemo se in iščemo dobre prakse tudi v tujini

 

Strokovna delavka Polona Knific se bo konec meseca marca 2022 odpravila na študijski obisk na Portugalsko v mesto Povoa de Varzim k organizaciji gostiteljici: Intercultural Association Mobility Friends na temo „Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja”.

Z udeležbo na mobilnosti želi dobiti vpogled v portugalski izobraževalni sistem s poudarkom na izobraževanju odraslih; spoznati želi  načine vrednotenja neformalnega znanja  za pridobitev formalne izobrazbe ter centre Qualifica, ki postopke izpeljujejo.

 

Kakšna znanja in kompetence je prinesla domov? Preberite …

 

 


Spletni vprašalniki za ugotavljanje kompetenc
Na Andragoškem centru Slovenije so razvili spletne vprašalnike, s pomočjo katerih lahko ocenite svoje kompetence na različnih področjih, in sicer:

 • digitalna kompetenca,
 • kulturna zavest in izražanje,
 • socialna kompetenca v delovnem okolju,
 • socialna kompetenca v osebnem okolju,
 • državljanska kompetenca,
 • kompetenca učenje učenja,
 • kompetenca načrtovanje kariere.

V kolikor želite izpolniti katerega izmed vprašalnikov in preveriti svoje temeljne kompetence, nas kontaktirajte na polona.knific@lu-jesenice.net ali lea.zlodej@lu-jesenice.net in posredovali vam bomo geslo za dostop do vprašalnika. Svetovalki sva tudi na voljo za interpretacijo rezultatov, posredovanje priporočil za nadgradnjo vaših kompetenc ter njihovo umestitev v vaš življenjepis (Europass, e-Portfolijo, zbirno mapo).

 


 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content