Svetovalno središče Gorenjska « Ljudska univerza Jesenice
 

Svetovalno središče Gorenjska

 

   

 

Dnevi svetovanja za znanje  potekajo  v času, ko se odraslih odločajo za vpis v izobraževanje. Poglavitni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter predstavitev svetovalne podpore odraslim v svetovalnih središčih. Vsa središča vsako leto pripravimo več  odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja v novem šolskem letu ter o svetovalni podpori odraslim v izobraževanju. Svojo dejavnost predstavljamo na različnih javnih mestih, kjer so  informacije dosegljive čim več odraslim. Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost središč v lokalnem okolju in ljudem predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujamo. 

 

V našem svetovalnem središču v tem letu organiziramo sledeče brezplačne dogodke:

 

Dogodki Dnevov svetovanja za znanje po celi Sloveniji. 


V  letu 2021 skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih (ZIO-1) pričenjamo z izvajanjem svetovalne dejavnosti kot javne službe. 

 

Svetovalna dejavnost v Svetovalnem središču Gorenjska zajema tri področja:

 • svetovalno dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja,
 • svetovalno dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti ter
 • svetovalno dejavnost pri samostojnem učenju.

 

V Svetovalnem središču Gorenjska:

 • nudimo celostne informacije o možnostih izobraževanja,
 • pomagamo pri odločanju o vključevanju v izobraževanje,
 • spodbujamo in motiviramo k vključevanju in nadaljevanju izobraževanja,
 • nudimo strokovno podporo pri  ugotavljanju in dokumentiranju že pridobljenega znanja in spretnosti in
 • predstavimo možnosti uporabe znanj in spretnosti pri nadaljnjem izobraževanju ter razvoju kariere.

 

Svetovalno dejavnost izvajamo:

 • osebno na sedežu vsak delovni dan,
 • zunaj sedeža (dislokacije in mobilna svetovalna služba),
 • po telefonu,
 • po elektronski pošti,
 • po navadni pošti ter
 • po spletu (Zoom, Microsoft Temas, Viber …)

 

Kontakt svetovalk na Ljudski univerzi Jesenice

 

Katarina Bertoncelj, 04 58 33 802, katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net

Petra Bremec, 04 58 33 805, petra.bremec@lu-jesenice.net

 

 


Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti Za krepitev socialnega dialoga  

 


ŠTUDIJSKI OBISK

Konec meseca marca 2022 smo se svetovalke iz 9-ih organizacij za izobraževanje odraslih, ki so članice združenja ZISS, odpravile na študijski obisk na Portugalsko v okviru programa Erasmus+ Akreditacija na tematiko „Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja”.  Več …


 


 

 

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Svetovalnega središča Gorenjske, Ljudska univerza Jesenice ter/ali dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih. Posameznik osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije. Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v/na Ljudski univerzi Jesenice vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v/na Ljudski univerzi Jesenice. Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

 

 

 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content