Svetovalno središče Gorenjska « Ljudska univerza Jesenice
 

Svetovalno središče Gorenjska

V  letu 2021 skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih (ZIO-1) pričenjamo z izvajanjem svetovalne dejavnosti kot javne službe. 

 

Svetovalna dejavnost v Svetovalnem središču Gorenjska zajema dve področji:

 • svetovalno dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja ter
 • svetovalno dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti.

 

V Svetovalnem središču Gorenjska:

 • nudimo celostne informacije o možnostih izobraževanja,
 • pomagamo pri odločanju o vključevanju v izobraževanje,
 • spodbujamo in motiviramo k vključevanju in nadaljevanju izobraževanja,
 • nudimo strokovno podporo pri  ugotavljanju in dokumentiranju že pridobljenega znanja in spretnosti in
 • predstavimo možnosti uporabe znanj in spretnosti pri nadaljnjem izobraževanju ter razvoju kariere.

 

Svetovalno dejavnost izvajamo:

 • osebno na sedežu vsak delovni dan,
 • zunaj sedeža (dislokacije in mobilna svetovalna služba),
 • po telefonu,
 • po elektronski pošti,
 • po navadni pošti ter
 • po spletu (Zoom, Microsoft Temas, Viber …)

 

Kontakt svetovalke na Ljudski univerzi Jesenice

Majda Suljanović Hodžić

04 58 33 808

majdas@lu-jesenice.net 

 

Trenutno ne izvajamo svetovalnih obravnav na sedežu. Za vas smo na voljo po spletu, telefonu in elektronski pošti. 

 


Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti Za krepitev socialnega dialoga  

 


 

 

 

 

 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00