Svetovalno središče Gorenjska

Logotip_ISIO     

 

    MIZS_slo

 

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH – ISIO

 

SVETOVALNO SREDIŠČE GORENJSKA – podporna služba vključevanja v vseživljenjsko učenje

 


V 15-ih letih delovanja Svetovalnega središča Gorenjska, smo v informativno-svetovalno dejavnost vključili več kot 14.500 odraslih prebivalcev Gorenjske.

Več o delovanju in dosežkih središča si preberite v zborniku. 


 

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je ena od temeljnih podpornih dejavnosti, ki odraslim zagotavlja:

 • pomoč pri odločanju za izobraževanje,
 • pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
 • pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.

 

Z dejavnostjo svetovalnih središč uresničujemo naslednje cilje:

 • odrasli imajo brezplačen dostop do svetovanja in izobraževanja;
 • odraslim so zagotovljene kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje;
 • svetovalna dejavnost učinkovito prispeva k vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje in k uspešnosti pri tem.

Svetovalna središča zagotavljajo odraslim informiranje in svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje (izbrati ustrezen izobraževalni program in organizacijo, ki izpeljuje ta program, spoznati vpisne pogoje, način poteka izobraževanja idr.), med potekom (kako organizirati svoje učenje, kako odpravljati težave pri učenju idr.) in ob koncu izobraževanja (oceniti, kaj sem dosegel, v čem se lahko še izobražujem idr.);

 

Ljudje smo radovedni in ustvarjalni že sami po sebi, le da se tega premalo zavedamo. Mnogokrat vidimo tisoč in eno oviro za vključitev v izobraževanje, ne zavedamo pa se, da je večina le-teh samo v naših glavah. Manj znanja kot imamo, bolj se nam zdijo nepremostljive in večji so strahovi. Ne dovolimo, da nam strahovi in subjektivne ovire preprečijo širjenje obzorja. Z vseživljenjskim učenjem in pridobivanjem znanja lahko bolje predvidimo posledice svojih odločitev in manj nas je strah.

 

 

Prednostne ciljne skupine informativno-svetovalne dejavnosti so:

 • starejši brezposelni
 • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje
 • invalidi
 • osebe s težavami v duševnem zdravju 
 • migranti

 

Svetovalno središče Gorenjska izvaja dejavnost informiranja in svetovanja na dveh lokacijah 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                         

                                      Ljudska univerza Jesenice                                                                            Ljudska univerza Kranj  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

V Sloveniji deluje 14 svetovalnih središč, ki so združena v mrežo svetovalnih središč. Andragoški center Slovenije je skupaj z njimi pripravil kratek film, ki predstavlja dejavnost svetovalnih središč . Ogledate si ga lahko na povezavi:   

 

 http://www.youtube.com/watch?v=BHR2glsMXV8&feature=youtu.be

 

 

Smo tudi člani Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije – http://www.ziss.si

 

 

 Informacije glede izobraževanja odraslih so zbrane tudi v časopisu:


Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Gorenjske in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu v ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, kontaktne podatke, spol, starost, dokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center Republike Slovenije ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Jesenice vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Jesenice. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je Ljudska univerza Jesenice, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice.

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00