Točke VŽU « Ljudska univerza Jesenice
 

Točke VŽU

TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

delujejo pri raznih društvih upokojencev, domovih za ostarele in drugih institucijah. Brezplačne delavnice in predavanja se večinoma odvijajo na sedežih spodaj naštetih Točk VŽU in so odprta za vse zainteresirane.

Zaradi lažje organizacije predlagamo, da se na razpisane aktivnosti predhodno prijavite na tel. 04 5833 803 ali preko e-pošte:gordana.trokic@lu-jesenice.net.

Urnik Točk VŽU  je objavljen pod rubriko AKTUALNO.

 Obiščete lahko:

1. TOČKA DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
Ciljna skupina so predvsem stanovalci doma dr. Janka Benedika (starejši nad 70 let), katerim želimo olajšati  dostopa do učenja, vzpodbuditi k aktivnemu vključevanju v vseživljenjsko učenje.

 2. TOČKA VŽU DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA BELA
Ciljna skupina so  člani društva in ostali zainteresirani upokojenci, ki živijo v širši okolici, katerim zagotavljamo dostop do   odprtega  učnega  okolja ob  uporabi IKT tehnologije ter kakovostno in pestro ponudbo programov v tretjem življenjskem obdobju.

3. TOČKA VŽU MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ
Ciljna skupina so  slepi in slabovidni ter njihovi ožji sorodniki, katerim želimo olajšati dostop do neformalnih oblik učenja.   

4. TOČKA VŽU DOM DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE
Delavnice so namenjene stanovalcem doma in ostalim zainteresiranim.

 5. TVŽU KS PLAVŽ
Je namenjena vsem krajanom KS Plavž in okolice, katerim nudimo  pomoč pri  razvijanju spretnosti, ki bodo posameznikom  pomagale pri vključevanju v vseživljenjsko učenje, krepile njihovo zavedanje, da znanje povečuje samozavest in omogoča kvalitetnejše življenje.

6. TOČKA VŽU OZARA JESENICE
Ciljna skupina so ljudje z motnjami v duševnem zdravju.  Gre za osebe, ki  potrebujejo psihosocialno rehabilitacijo in podporo pri razvijanju spretnosti, ki jim bodo pomagale pri vključevanju v vseživljenjsko učenje.

7. TOČKA VŽU KS PLANINA POD GOLICO
Ciljna skupina so krajani Planine pod Golico, Prihodov in Plavškega rovta.

8. TVŽU DRUŠTVO UPOKOJENCEV BLED
Ciljna skupina so upokojenci in starejši odrasli s področja Bleda, Radovljice, Gorij.

 9. TVŽU DU JESENICE
Ciljna skupina so upokojenci in starejši odrasli Z Jesenic in bližnje okolice.

 10. TVŽU DU KRANJSKA GORA
Ciljna skupina so upokojenci in starejši odrasli iz Kranjske Gore in bližnje okolice.

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00