HOMEOPATIJA IN BACHOVE CVETNE ESENCE, sreda, 24. april ob 18:00 « Ljudska univerza Jesenice
 

 HOMEOPATIJA IN BACHOVE CVETNE ESENCE, sreda, 24. april ob 18:00

Homeopatija je celosten sistem zdravljenja, ki ga je pred 200 leti utemeljil nemški zdravnik in kemik dr. Samuel Hahnemann. V besedi je skrito temeljno delovanje homeopatije, ki je zajeto v latinskem izreku: Similia similibus curentur, kar pomeni: podobno naj se zdravi s podobnim. Cvetne esence in homeopatski pripravki so sicer pripravljeni na podoben način, a je kljub temu kar nekaj razlik med njimi. Skupno jim je, da oboji temeljijo na informacijskih in NE na biokemičnih principih in da so razredčeni. Več na to temo pa z Ireno Lukežič. Dobrodošli!

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00