IŠČEMO UČITELJA/ICO PREDMETA VERSTVA IN ETIKA

 

 

Za poučevanje predmeta Verstva in etika v programu osnovne šole za odrasle iščemo kandidata/ko z ustrezno izobrazbo in z opravljenim strokovnim izpitom na področju vzgoje in izobraževanja.

 

 

 

Učitelj predmetov verstva in etika I, verstva in etika II, ter verstva in etika III je lahko, kdor je končal:

 

 • dvopredmetni univerzitetni študijski program filozofije, pedagogike, sociologije, teologije ali zgodovine ali

 

 • magistrski študijski program druge stopnje filozofija, sociologija, pedagogika, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, teologija ali zgodovina in je opravil ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz verstev in etike.

 

 

Prijave zbiramo do torka, 4.9. 2018 do 10.ure.

 

Kontaktna oseba: Polona Knific (polona.knific@lu-jesenice.net, 04/58 33 805)

 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00