Podari uro – na dan, mesec, leto « Ljudska univerza Jesenice
 

Podari uro – na dan, mesec, leto

 

 »Podari uro – na dan, mesec ali leto«

 

Akcija, ki smo jo naslovili »PODARI URO – na dan, mesec ali leto«, je namenjena pridobivanju prostovoljcev, ki bodo starejšim, priseljencem, invalidom, osebam s posebnimi potrebami, mladim in otrokom, ki iz različnih razlogov živijo na robu družbe, pomagali premagovati ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Prostovoljci bodo lahko delovali v različnih organizacijah na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

 

Prostovoljci »uro svojega časa« lahko podarijo v različnih organizacijah, kot so: Zavod Jelša Jesenice, Osnovna šola Polde Stražišar Jesenice, Društvo upokojencev Bohinj, Jesenice, Dom upokojencev Franceta Berglja Jesenice, Ozara Jesenice, Društvo Žarek Jesenice, Dom Viharnik Kranjska Gora, Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, Varstveno delovni center Jesenice, Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, Mladinski center Jesenice, Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, Društvo Invalidov Kranjska Gora …

 

Skupaj z navedenimi organizacijami smo oblikovali nabor številnih, različnih prostovoljskih aktivnosti. Prostovoljci bodo lahko samo izbrali komu, kje in kako želijo podariti »svojo uro«. Lahko npr. odigrajo partijo šaha s stanovalcem doma upokojencev, pomagajo mladostniku s posebnimi potrebami napisati nalogo, starejšega naučijo uporabljati e-pošto, priseljenki pomagajo pri učenju slovenščine …

 

Zato vljudno vabimo vse, ki želite prispevati k bolj povezani in strpnejši skupnosti, da podarite »svojo uro«. Pokličete nas na lahko na telefon št: 04/ 5833 803 ali nam pišete na elektronski naslov vgc@lu-jesenice.net

 

Prepričani smo, da bo vsakemu prostovoljcu prav ta, podarjena ura, prinesla sprostitev in občutek, da prispeva k bolj povezani in strpnejši skupnosti.

 

O Večgeneracijskem centru Ljudske univerze Jesenice

 

»Večgeneracijski center Ljudske univerze Jesenice« je regijski projekt, v katerem Ljudska univerza Jesenice (LUJ) kot partner izvaja večgeneracijske aktivnosti v občinah Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica.

V projektu skupaj s številnimi organizacijami (npr. domovi starejših v Kranjski Gori in na Jesenicah; društva, ki skrbijo za odvisnike, socialno ogrožene, starejše, priseljence; osnovna šola s prilagojenim programom; varstveno-delovni centri; osnovne šole, ki vključujejo večje število priseljenskih otrok) z različnimi aktivnostmi skrbimo za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečujemo njihovo socialno izključenost.

 

Ranljivi posamezniki s sodelovanjem v večgeneracijskih aktivnostih postajajo opaženi, videni in slišani, hkrati pa povečujejo kakovost vsakodnevnega življenja ter zmanjšujejo osamljenost in izoliranost.

 

O prostovoljstvu na LUJ

 

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, saj izboljšuje kakovost življenja v družbi, brani interese posameznikov in skupin, ki so kakorkoli prikrajšani, potisnjeni ob rob. Je najboljši pokazatelj, kaj vse zmore sočuten človek, hkrati pa priložnost za učenje tolerance in spoštljivosti.

 

Na LUJ je prostovoljna dejavnost zelo razširjena. Prostovoljci, s katerimi sodelujemo, se zanj odločajo iz različnih razlogov, prav vsi pa ugotavljajo, da v procesu pomoči tudi sami veliko pridobijo.

 

»Osebno zadovoljstvo, prenos znanj, izmenjava mnenj, pozitivna komunikacija, vse to mi predstavlja prostovoljstvo.« Gordana, 41 let

 

Izkušnje, ki smo jih pridobili pri izvajanju prostovoljskih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin, kažejo, da prostovoljstvo spodbuja medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje ter povečuje socialno vključevanje vseh udeležencev. Ne glede na to, ali gre za prostovoljno posredovanje znanja na delavnicah ali predavanjih, individualno pomoč pri učenju ali zgolj neformalno druženje, prostovoljstvo ponuja priložnost za spodbujanje strpnosti do drugačnih in odpira prostor, ki daje možnost za povezovanje, pogovor in učenje drug od drugega.

 

»Ovire, ki jih človek ima v življenju so postavljene zato, da jih premagamo. Skupaj smo močnejši.« Jelka, 64 let – prostovoljka učenca s posebnimi potrebami

 

Ob tem se širi tudi socialna mreža udeležencev, saj se z novimi poznanstvi, s katerimi povečujejo možnosti za razvoj znanj in spretnosti za kakovostno samostojno življenje, nemalokrat vzpostavijo tudi pristna prijateljstva. Na LUJ poteka v okviru »Pripravimo se na nov šolski dan« tudi učna pomoč, ki jo učenci nudijo svojim vrstnikom. Podpora, spodbuda ali potrditev je tisto, kar tako eni kot drugi doživljajo kot čudovito izkušnjo.

 

»Prostovoljstvo mi pomeni zelo veliko. S tem pridobivam izkušnje. Moj moto je: Ko pomagam tebi, pomagam sebi.« Inja, 16 let – prostovoljka Pripravimo se na nov šolski dan

 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content