Program aktivnosti « Ljudska univerza Jesenice
 

Program aktivnosti

DOGAJANJE V TEDNU SOCIALNE VKLJUČENOSTI DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV

 

Prvi teden v juniju (1.6. do 7.6. 2015) bo v desetih mestih po Sloveniji potekal Teden socialne vključenosti migrantov.

 

 

Ker v tednu socialne vključenosti dajemo poudarek ranljivim ciljnim skupinam: ženske, nepismeni, otroci in mladina ter starejši, bomo vsaki izmed njih namenili en dan v tednu. Na ta dan bomo še posebej izpostavili njihovo problematiko in jim namenili različne aktivnosti, ki bodo pripomogle k njihovi inkluziji.

 

PONEDELJEK, 1. 6. 2015 (ženske)

 

Predstavitev primerov dobrih praks skozi osebne pripovedi državljanov tretjih držav. Delavnica bo sestavljena tako, da bodo v Sloveniji že dalj časa živeči državljani tretjih držav razložili udeleženkam (državljankam tretjih držav; predvsem Albankam), kako so prišli v Slovenijo, kako so se znašli, kdo jim je pomagal in kako živijo danes. Gre za primere dobrih praks, pri katerih so se priseljenci že integrirali v slovensko družbo, hkrati pa v družinskem krogu ohranili svojo kulturo in tradicijo. Sledila bo diskusija med ženskami in odgovori na zastavljena vprašanja.

Več …

 

 

TOREK, 2. 6. 2015 (otroci in mladina)

 

Branje pravljic različnih narodov predšolskim otrokom – Izpeljali bomo delavnice branja pravljic o različnih kulturah (npr. albanske, ruske, srbske, bosanske …) v štirih različnih enotah jeseniškega vrtca.

 

Učna ura o medkulturnosti in delavnica izdelovanja napisov in zastav

Povezali se bomo z osnovnimi šolami v lokalnem okolju in v dogovoru z njimi izpeljali delavnico o medkulturnosti s predstavitvijo in izdelovanjem napisov in zastav. Slovenski učenci in učenci priseljenci bodo skupaj aktivno sodelovali na delavnici. Tako bo omogočen obojestranski vpogled v sprejemanje drugih kultur in njihovih načinov življenja.  Hkrati bodo spoznavali osnovne izraze v različnih jezikih in zbrali napise (npr. pozdrave) v jezikih držav, od koder prihajajo. Z napisi (oblikovani in natisnjeni) bomo opremili prostore šole.

 

 

SREDA, 3. 6. 2015 (starejši)

 

Predstavitev izobraževalne aktivnosti, namenjene starejšim, ki potekajo na Ljudski univerzi Jesenice ter predstavili primere dobre prakse. Prisluhnili bomo njihovim izkušnjam in izobraževalnim potrebam. Popeljali jih bomo na organiziran sprehod »Skupaj skozi Jesenice«, kjer bodo spoznali lokalno okolje, še posebej ustanove, namenjene starejšim (društva upokojencev, domovi za starejše …) 

 

Strokovni dogodek

PODPORA PRISELJENCEM IN MIGRANTOM PRI VKLJUČEVANJU V NOVO OKOLJE

Potekal bo od 9.00 do 13.00; začel se bo z dobrodošlico – multikulturnim zajtrkom. Na dogodku bodo problematiko priseljencev predstavili Mirovni inštitut, ZRSZ, Upravna enota Jesenice, CSD Jesenice, Društvo UP, LU Kranj in sami priseljenci. Namen strokovnega dogodka EPUO je na lokalni ravni prikazati raznolike obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslih, predstaviti dosežke ter opredeliti priložnosti in izzive. Strokovni dogodek EPUO na LU Jesenice je sestavni del zaporedja enaindvajsetih  dogodkov, katerih namen je spodbujanje temeljnih zmožnosti izobraževalno prikrajšanih skupin prebivalstva – priseljencem in migrantom.

 

 

ČETRTEK, 4. 6. 2015

 

Spoznavanje lokalnega okolja s predstavitvami društev, združenj, podpornih dejavnosti 

 • Predstavitev prostovoljnega gasilskega društva Jesenice in njihovo dejavnost, ki temelji na solidarnosti in strpnosti; brezplačno vključitev v društvo jim bomo prikazali kot priložnost, da prispevajo svoj del prostovoljstva in humanitarnega dela,
 • Organizirali bomo voden ogled Občinske knjižnice Jesenice, kjer bomo udeležencem predstavili knjižnični sistem, način izposoje gradiva, možnosti uporabe čitalnice in jih seznanili z računalniškim sistemom Cobiss.si.
 • Organizirali bomo predstavitev dejavnosti humanitarne organizacije Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Rdečega križa Jesenice, ki je ena izmed 56 območnih združenj Rdečega križa Slovenije, ki delujejo na nacionalnem nivoju v skladu s sedmimi temeljnimi načeli: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. S tem bomo prikazali, kako tudi v našem lokalnem okolju spremljajo življenje ljudi in poskušajo čim bolj aktivno reagirati na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši;

 

 

PETEK, 5. JUNIJ 2015 (manj izobraženi)

 

Delavnica o osnovah slovenskega jezika 

Delavnica, namenjena nepismenim osebam, bo trajala 3 ure in se bo odvijala v predavalnici na LUJ. Skupaj z udeleženci delavnice bomo pregledali osnove slovenske abecede, razne oznake v lokalnem okolju, splošne napise in izpolnili nekaj osnovnih uradnih obrazcev

 

SOBOTA, 6. JUNIJ 2015

 

Predaja izdelanih igrač PoPi pediatričnemu oddelku bolnice

 

IZDELAVA IGRAČE PoPi

Skozi celoten teden bo potekal tudi krožek ročnih del, na katerem bomo izdelovali igrače, ki bodo pomagale vzpostaviti medkulturni dialog med udeleženkami delavnice, ki bodo prihajale iz različnih držav. Izmenjale si bodo bogata znanja s področja ročnih del in ustvarile igrače, ki jih bodo ob koncu tedna podarile Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. izdelali bodo blazinice ovalne ali okrogle oblike (kot svet oz. Zemlja) iz blaga (ostanki blaga oz. reciklirano blago mešane barve), na katere bodo nalepili oz. našili obraze različnih ljudi – narodov oz. ras (belca, črnca, indijanca, kitajca, eskima …) in s tem ponazorili pestrost in sožitje narodov in kultur

 

 

NEDELJA, 7. JUNIJ 2015

 

Stojnica v Mercator centru na Jesenicah, kjer bodo na voljo  info materiali o projektu (letaki) in ostalimi pomembnimi informacijami o možnostih vključevanja državljanov tretjih držav v lokalno okolje.

 

 

Poleg tega bo državljanom tretjih držav cel teden na voljo brezplačno svetovanje in informiranje na področju izobraževanja odraslih v svetovalnem središču.

 

IMG_0313

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content