Visokošolsko izobraževanje « Ljudska univerza Jesenice
 

Visokošolsko izobraževanje

Visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta.

V študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene s študijskimi programi,

 • zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, splošna matura ali poklicna matura;

za vpis v določene študijske programe morajo kandidati opraviti še preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti.

 

V Svetovalnem središču Gorenjska dobite informacije o visokošolskem strokovnem študiju.

 

Razpis za vpis v študijsko leto 2020/2021

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00