Višješolsko izobraževanje « Ljudska univerza Jesenice
 

Višješolsko izobraževanje

Višješolski študijski programi so dveletni ter omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe. V višješolski študijski program se lahko vpišete:

 •  s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Če se boste prijavili za vpis v študijski program Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov ali Organizator socialne mreže, morate poleg splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka opraviti še preizkus posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.

 

V Svetovalnem središču Gorenjske nudimo informacije o študiju in vso podporo, da boste študij lahko uspešno dokončali.

 

Razpis za vpis za šolsko leto 2020/2021

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content