Predšolska vzgoja SSI « Ljudska univerza Jesenice
 

Predšolska vzgoja SSI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje.

Naziv strokovne izobrazbe: Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Trajanje izobraževanja
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT) in traja 4 leta.

Pogoji za pridobitev izobrazbe
Uspešno opravljene vse obveznosti po programu in opravljena poklicna matura.

 Poklicna matura – 4KT

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izpitni nastop in zagovor.

 Predmetnik

Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina 24 KT,
Matematika 19 KT,
Tuj jezik 20 KT,
Umetnost 4 KT,
Zgodovina 6 KT,
Geografija 6 KT,
Sociologija 3 KT,
Psihologija 3 KT,
Fizika 3 KT,
Kemija 3 KT,
Biologija 6 KT.

 Strokovni moduli

 M1-Veščine sporazumevanja 5KT,
M2-Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju 5 KT,
M3-Razvoj in učenje predšolskega otroka 6 KT,
M4-Varno in zdravo okolje 5 KT,
M5-Kurikulum oddelka v vrtcu 6 KT,
M6-Igre za otroke 4 KT,
M7-Ustvarjalno izražanje 20 KT,
M8-Matematika za otroke 4 KT,
M9-Jezikovno izražanje otrok 4 KT,
M10-Naravoslovje za otroke 4 KT,
M11-Družboslovje za otroke 4 KT,
M12-Informacijsko komunikacijska tehnologija 4 KT,
M14-Glasbeno izražanje 6 KT.

Praktično izobraževanje v šoli

 • Praktični pouk 10 KT

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 • Praktično usposabljanje z delom 20 KT

Interesne dejavnosti – 14 KT

Odprti kurikulum – 14 KT

Izobraževanje se izvaja po individualnem organizacijskem modelu. To pomeni, da vsakega udeleženca obravnavamo individualno. Vsak udeleženec prejme svoj osebni izobraževalni načrt, v katerem si skupaj z organizatorjem izobraževanja začrta svojo izobraževalno pot.

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00