Predšolska vzgoja PT « Ljudska univerza Jesenice
 

Predšolska vzgoja PT

Vpisni pogoji

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Naziv strokovne izobrazbe: Vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok.

Trajanje izobraževanja

Izobraževalni program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami (KT) in traja eno leto.

Pogoji za pridobitev izobrazbe

Za uspešno dokončanje in pridobitev izobrazbe mora udeleženec/ka programa opraviti s pozitivnimi ocenami obvezne in izbirne strokovne module. Poleg tega mora opraviti obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura – 4KT – obsega

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • iizpitni nastop in zagovor.

Predmetnik

Obvezni in izbirni strokovni moduli – 40 KT

Obvezni moduli

 • Komunikacijske veščine 3 KT,
 • Predšolska pedagogika 3KT,
 • Razvojna psihologija 3KT,
 • Varnost in zdravje v vrtcu 3KT,
 • Kurikulum oddelka v vrtcu 6KT,
 • Likovno, glasbeno in plesno izražanje 16 KT.

Izbirni modul

 • Glasbeno izražanje 6KT.

Praktično izobraževanje pri delodajalcu – 12KT

 • Praktično usposabljanje z delom 12KT

Odprti kurikulum – 4 KT

 • Odprti kurikulum 4KT 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00