Ekonomski tehnik SSI « Ljudska univerza Jesenice
 

Ekonomski tehnik SSI

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobrazbo ali nižje poklicno izobraževanje.

Naziv strokovne izobrazbe: Ekonomski tehnik/ekonomska tehtnica

Trajanje izobraževanja
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT) in traja 4 leta.

Pogoji za pridobitev izobrazbe
Uspešno opravljene vse obveznosti po programu in opravljena poklicna matura.

Poklicna matura – 4KT

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Predmetnik

Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina 24 KT,
Matematika 20 KT,
Tuj jezik I 20 KT,
Tuj jezik II 10 KT,
Umetnost 3 KT,
Zgodovina 5 KT,
Geografija 3KT,
Sociologija 3KT,
Psihologija 3 KT,
Kemija 5 KT,
Biologija 5 KT.

Strokovno-teoretični predmeti

M1-Poslovni projekti 12 KT,
M2-Poslovanje podjetij 14 KT,
M3-Ekonomika poslovanja 12 KT,
M4-Sodobno gospodarstvo 21 KT,
M5-Finančno poslovanje 7 KT,
M11-Neposredno trženje 6 KT.


Praktično izobraževanje
Praktični pouk 30 KT

Praktično izobraževanje v delovnem procesu
Praktično usposabljanje z delom 6 KT

Interesne dejavnosti – 14 KT

Odprti kurikulum – 23 KT

Izobraževanje se izvaja po individualnem organizacijskem modelu. To pomeni, da vsakega udeleženca obravnavamo individualno. Vsak udeleženec prejme svoj osebni izobraževalni načrt, v katerem si skupaj z organizatorjem izobraževanja začrta svojo izobraževalno pot. 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00