Ekonomski tehnik PTI « Ljudska univerza Jesenice
 

Ekonomski tehnik PTI

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe (trgovec, administrator) ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Naziv strokovne izobrazbe: Ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Trajanje izobraževanja
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami in traja 2 leti.

Pogoji za pridobitev izobrazbe
Uspešno opravljene vse obveznosti po programu in opravljena poklicna matura.

Poklicna matura

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Predmetnik

Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina 13 KT,
Matematika 10 KT,
Tuj jezik I 13 KT,
Tuj jezik II 4 KT,
Umetnost 2 KT,
Zgodovina 2 KT,
Geografija 2 KT,
Psihologija/Sociologija 2 KT,
Kemija 3 KT,
Biologija 3 KT.

Strokovno-teoretični predmeti

M1-Projekti in poslovanja podjetja 14 KT,
M2-Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja 12 KT,
M3-Finančno poslovanje 7 KT,
M11-Neposredno trženje 6 KT.


Praktično izobraževanje

 • Praktični pouk 10 KT

 Praktično izobraževanje v delovnem procesu

 • Praktično usposabljanje z delom 3 KT

Interesne dejavnosti – 3 KT

Odprti kurikulum – 9 KT

Izobraževanje se izvaja po individualnem organizacijskem modelu. To pomeni, da vsakega udeleženca obravnavamo individualno. Vsak udeleženec prejme svoj osebni izobraževalni načrt, v katerem si skupaj z organizatorjem izobraževanja začrta svojo izobraževalno pot.

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00