Turistični informator « Ljudska univerza Jesenice
 

Turistični informator

VPISNI POGOJI: Znanja srednje splošne ali strokovne šole, znanja enega tujega jezika na višji ravni, znanje dveh tujih jezikov na osnovni ravni.

TRAJANJE: skupno 50 ur (teoretični del 21, praktični del 29 ur)

CILJI: Kandidat je zmožen načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo, racionalno rabiti energijo, material in čas, varovati zdravje in okolje, razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, uporabljati informacijsko in telekomunikacijsko tehnologijo, komunicirati s sodelavci, strokovnjaki in poslovnimi partnerji, komunicirati s strankami v enem tujem jeziku aktivno in v dveh tujih jezikih pasivno, predstavljati lokalne skupnosti, regije oziroma države v turistično-promocijskih aktivnostih,svetovati pri izbiri počitniških ciljev, produktov in drugih elementov ponudbe, izvajati akcije pridobivanja gostov in poslovnih partnerjev, oblikovati informativna gradiva za potrebe TIC-a, oskrbovati stranke s promocijskim in informativnim materialom, opravljati statistično analitična dela. 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content