Turistični animator « Ljudska univerza Jesenice
 

Turistični animator

VPISNI POGOJI: Znanja srednje splošne ali strokovne šole, potrdilo mentorja o opravljenih najmanj 200 urah praktičnega dela s področja turistične animacije.

TRAJANJE: skupno 70 ur (teoretični del 18 ur, praktični 52 ur)

CILJI: Kandidat je zmožen načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo, racionalno rabiti energijo, material in čas, varovati zdravje in okolje, komunicirati s sodelavci, strokovnjaki in strankami, komunicirati z gosti v dveh tujih jezikih aktivno in v enem jeziku pasivno, razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, sprejemati in informirati goste, organizirati in izvesti sprehode in izlete, organizirati in izvesti dnevno animacijo, organizirati in izvesti večerno animacijo, organizirati in izvesti športno-rekreativno animacijo, organizirati in izvesti posebne tematske dogodke.

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00