Hišnik « Ljudska univerza Jesenice
 

Hišnik

VPISNI POGOJI: Zaključena osnovna šola.

TRAJANJE: skupno 45 ur (teoretični del 12 ur, praktični del 33 ur)

CILJI: Kandidat je zmožen evidentirati potrebna vzdrževalna dela in dela povezana z obratovanjem, sodelovati pri organizaciji in izvedbi teh del, opremiti in vzdrževati priročno delavnico ter skladišče rezervnih delov in materiala, spremljati stanje nepremičnin in sodelovati v okviru svojih pristojnosti pri odpravi nepravilnosti, izvajati tehnično in organizacijsko manj zahtevna dela, potrebna za normalno uporabo in obratovanje nepremičnin, organizirati vzdrževalna dela, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, v skladu s programom obratovanja skrbeti za nabavo energentov za lokalne vire ogrevanja, materiala, rezervnih delov in sodelovati pri pridobivanju ponudb za vzdrževalna in druga dela, voditi potrebne evidence, pripravljati poročila o delu in arhivirati tehnično in drugo dokumentacijo po dogovoru z upraviteljem, uvajati zunanje izvajalce v delo in voditi ter usklajevati manjša vzdrževalna dela, spremljati in kontrolirati manj zahtevna dela zunanjih izvajalcev, kontrolirati čiščenje skupnih prostorov in sodelovati z upraviteljem oziroma drugo odgovorno osebo pri nadzoru in prevzemu vzdrževalnih del, delovati v skladu s predpisi o upravljanju z nepremičninami, komunicirati z lastniki, uporabniki, upravitelji in dobavitelji, skrbeti za varno delovanje in uporabo skupnih prostorov in naprav, higiensko, protipožarno in drugo varstvo ter varovanje okolja. 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content