POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANA PREDSTAVNIKOV ODRASLIH UDELEŽENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA LU JESENICE V SVET ZAVODA LU JESENICE « Ljudska univerza Jesenice
 

POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANA PREDSTAVNIKOV ODRASLIH UDELEŽENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA LU JESENICE V SVET ZAVODA LU JESENICE

Z dnem 11. 6. 2022 se izteče mandat članom sveta LU Jesenice.

Volilna komisija LU Jesenice poziva udeležence, da posredujejo predloge, za predstavnika odraslih udeležencev, ki se izobražujejo na LU Jesenice v svet zavoda LU Jesenice.

 

Svoje predloge lahko oddate vsak dan v času uradnih ur v tajništvu LU Jesenice. Predlagatelj mora ob predlogu priložiti pisno soglasje kandidata na priloženem obrazcu, ki ga prav tako dobite v tajništvu. 

 

Rok za oddajo predlogov je do vključno petka, 6. 5. 2022 do 16. ure (kasneje prejeti predlogi ne bodo upoštevani). Volilna komisija bo na oglasni deski LU Jesenice objavila seznam kandidatov udeležencev najkasneje 9. 5. 2022.

 

Tajne in neposredne volitve enega predstavnika udeležencev pa se bodo izvedle v času od 16. – 20. 5. 2022. Volitve bodo tajne, z oddajo glasovalnih lističev v tajništvu, kjer bo volilna skrinjica. 

 

Volilna komisija LU Jesenice

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00