NAČRT ZAGOTAVLJANJA DELOVANJA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ODZIVANJA IN OBVEŠČANJA V PRIMERU ŠIRJENJA VIRUSNIH OBOLENJ, OKUŽB DIHAL IN DRUGIH PODOBNIH OBOLENJ « Ljudska univerza Jesenice
 

NAČRT ZAGOTAVLJANJA DELOVANJA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ODZIVANJA IN OBVEŠČANJA V PRIMERU ŠIRJENJA VIRUSNIH OBOLENJ, OKUŽB DIHAL IN DRUGIH PODOBNIH OBOLENJ

1. NAMEN

Zaradi širjenja virusnih obolenj, okužb dihal in drugih obolenj, je pripravljen načrt zagotavljanja normalnega delovanja, preprečevanja širjenja okužb in obolenj na LU Jesenice.

 

2. VODENJE IN KOORDINACIJA

Koordinacijsko skupino LU Jesenice sestavljata direktorica mag. Maja Radinovič Hajdič, ki spremlja in koordinira dogajanje in tajnica VIZ Oldina Redžepagić, ki sprejema in posreduje informacije.

 

 3. UKREPI V PRIMERU ZAZNAVE ZNAKOV OKUŽBE

Če oseba (zaposleni ali udeleženec) zboli z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14-ih dneh zadrževala na območjih s povečanim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, se izprazni najbližji prostor (pisarna), kamor se osebo umakne. Vzdržuje se razdalja vsaj 1,5 metra stran od ostalih oseb. Kdor je osebo v opisanem stanju prepoznal, jo usmeri v prazen prostor in takoj obvesti tajnico VIZ ali direktorico. Direktorica in tajnica VIZ se po telefonu posvetujeta z zdravstveno službo:

 • z izbranim osebnim zdravnikom zaposlenega oziroma udeleženca (informacijo poda zaposleni oziroma udeleženec) ali
 • epidemiologom Nacionalnega inštituta za javno zdravje- NIJZ (031 646 617, 031 619 118) ali
 • 112, če nihče od prej navedenih ni dosegljiv.

 

  4. UKREPI V PRIMERU POTRJENEGA PRIMERA OKUŽBE

V primeru uradno potrjenega (NIJZ) primera okužbe z novim koronavirusom je odgovorna oseba za vodenje in usklajevanje komuniciranja direktorica. Če bo NIJZ potrdil primer okužbe z novim koronavirusom na LU Jesenice, bo epidemiolog NIJZ takoj vzpostavil stik z ljudsko univerzo in podal natančna in jasna navodila glede nadaljnjih postopkov in predvidenih ukrepov. Kdorkoli na ljudski univerzi Jesenice pridobi informacijo o okužbi udeleženca, zaposlenega ali njihovih bližnjih, obvesti tajništvo (04/5833800) in/ali direktorico (04/5833801, 041 671 933). Direktorica pripravi obvestilo oziroma odobri objavo obvestila.

 

Direktorica obvešča:

 • zaposlene preko elektronske pošte,
 • MIZŠ: 01/400 52 00 -centrala, 01/400 53 83, Služba za odnose z javnostmi,
 • NIJZ: 031 646 617, 031 619 118. 

 

Tajnica VIZ obvesti udeležence preko: 

 • medijev, spletne strani in družabnih omrežij,
 • e-pošte,
 • telefonov
 • plakatov.

 

 5. ORGANIZACIJA DELOVANJA LJUDSKE UNIVERZE JESENICE

Vsi zaposleni so aktivno udeleženi pri zagotavljanju delovanja zavoda. V primeru odsotnosti zaposlenih se organizira nadomeščanje in delo od doma.

Vsi zaposleni in udeleženci izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja okužb.

 

6. POMEMBNE INFORMACIJE NIJZ:

NIJZ https://www.nijz.si/sl

MIZŠ: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

 

7. POMEMBNI KONTAKTI


LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Direktorica: Maja Radinovič Hajdič: 04 5833801, 041 671 933
Tajnica VIZ: Oldina Redžepagić: 04 5833800


MIZŠ
Centrala: 01/400 52 00
Služba za odnose z javnostmi: 01/400 53 83
Vprašanja: vprasanja.mizs@gov.si


NIJZ
Dežurni epidemiolog: 031 646 617, 031 619 118


 

 

direktorica:

mag. Maja Radinovič Hajdič

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00