Delo s priseljenci v času COVID-a « Ljudska univerza Jesenice
 

Delo s priseljenci v času COVID-a

Naj jezik ne bo problem pri vključevanju v izobraževanje

 

Izobraževanje in pridobivanje življenjskih veščin bogati posameznika in omogoča boljše razumevanje družbenih sprememb in okolja, v katerem živimo. Ravno znanje in izobraževanje sta  pomembna dejavnika pri socializacij in ozaveščanju duhovne rasti posameznika. Na Ljudski univerzi Jesenice nudimo vsem ljudem enake izobraževalne možnosti; še posebna skrb je namenjena priseljencem, ki se s priselitvijo v novo družbeno okolje soočajo s številnimi težavami zaradi nepoznavanja jezika, kulture, navad in zaradi omejenih socialnih omrežij.

 

Starši otrok priseljencev pa se soočajo tudi z osebnimi stiskami pred nesprejemanjem njihovih otrok s strani večinskih, tako v vrtcih kot v osnovnih šolah. V času izrednih razmer zaradi širjenja COVID – 19 virusa pa so se pojavile še dodatne stiske, povezane s pomočjo otrokom pri šolanju na daljavo.

 

K integraciji priseljencev in vzpostavljanju mostov do posameznikov iz drugih kultur, za katere je neznanje jezika dodatna ovira pri vključevanju, pristopamo z veliko mero empatičnosti. Pri nas je zaposlena strokovna delavka Resnija, ki obvlada vse jezike nekdanje Jugoslavije ter albanščino, zato lahko veliko doprinese k premoščanju kulturnih razlik. Vsem priseljencem rada priskoči na pomoč; v tem času pa je še posebej pomembna njena pomoč otrokom pri učenju na daljavo, kjer s premoščanjem jezikovnih ovir povezuje učitelje, starše in otroke.

 

 

 

Prav tako dostop do izobraževanja zagotavljamo tudi ženskam iz drugih kulturnih okolij, ki se soočajo z jezikovnimi ovirami, in so vključene v program socialne aktivacije. Kljub temu, da je izvedba programa prekinjena, mi program še vedno izvajamo in tako skrbimo za nadaljnjo vpetost udeleženk v izobraževanje in usposabljanje tudi v času izrednih razmer.

 

V okviru večgeneracijskega centra je na voljo veliko priložnosti za e-učenje, v katere se vključujejo tudi priseljenci.

 

Nepoznavanje jezika ni ovira.

 

Za več informacij se lahko obrnete na resnija.redjepi@lu-jesenice.net

 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00