Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj

Vas zanima, na katerem nivoju je vaše znanje tujih jezikov, računalništva?

Kakšne so vaše komunikacijske spretnosti?

 

Vabljeni na svetovalno srečanje, kjer vam pomagamo odkriti znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili izven šolskega sistema, in skupaj z vami poskrbimo, da vaše spretnosti, veščine in znanja postanejo vidna in prepoznana.

 

Nudimo vam pomoč pri predstavitvi vaših delovnih izkušenj in izobraževalnih dosežkov v obliki elektronskega portfolija ali zbirne mape.

 

Pomagamo vam zbirati dokazila o vaših kompetencah in opisati vaše neformalno pridobljeno znanje.

Zakaj VREDNOTENJE?
– za hitrejšo pridobitev izobrazbe
– za razvoj poklicne kariere 
– za lažje sprejemanje odločitev na vseh področjih

 

Z vami bo svetovalka za vrednotenje: Polona Knific

telefon: 04 58 33 805

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00