Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj

Vas zanima, na katerem nivoju je vaše znanje tujih jezikov, računalništva?

Kakšne so vaše komunikacijske spretnosti?

 

Vabljeni na svetovalno srečanje, kjer vam pomagamo odkriti znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili izven šolskega sistema, in skupaj z vami poskrbimo, da vaše spretnosti, veščine in znanja postanejo vidna in prepoznana.

 

Nudimo vam pomoč pri predstavitvi vaših delovnih izkušenj in izobraževalnih dosežkov v obliki elektronskega portfolija ali zbirne mape.

 

Pomagamo vam zbirati dokazila o vaših kompetencah in opisati vaše neformalno pridobljeno znanje.

 

Zakaj VREDNOTENJE?
– za hitrejšo pridobitev izobrazbe
– za razvoj poklicne kariere 
– za lažje sprejemanje odločitev na vseh področjih

 


TRENUTNO AKTUALNO!

 

Ugotavljanje in vrednotenje Podjetnostne kompetence

STE PODJETNIK ZAČETNIK ALI TO ŽELITE POSTATI? 

 

Se sprašujete, katere lastnosti mora imeti uspešen podjetnik? In ali te lastnosti imate vi?

 

Na to vprašanje bomo iskali odgovore v

 

 torek, 27. 11. 2018 ob 9. uri.

 

Izkoristite brezplačno priložnost, da spoznate, katere podjetniške veščine in znanja potrebuje posameznik za svoj uspeh.

 

 

Na srečanju boste

 • spoznali  primer dobre prakse – kako lahko le v enem letu začneš živeti svoje sanje in postaneš prepoznaven (Emazing creations),
 • ugotavljali in vrednotili lastne podjetniške spretnosti, veščine oz. kompetence.

Posvetili se bomo skupnim osebnostnim vedenjem:

 • ORGANIZIRANOST
 • KREATIVNOST
 • MOTIVACIJA
 • POGAJALSKE SPOSOBNOSTI
 • SPREJEMANJE TVEGANJA IN ODGOVORNOSTI

Vrednotenje bo potekalo skupinsko in individualno.

 

Po zaključki boste dobili pisno mnenje o razvitosti vaše podjetnostne kompetence, o vaših močnih točkah ter priporočila za nadaljnji razvoj vaših spretnosti in veščin na tem področju.

 

BREZPLAČNO!

 

Za več informacij smo vam na voljo.

Obvezne prijave do ponedeljka, 26. 11. 2018.

Število mest je omejeno!!!


 

Svetovalka za vrednotenje: Polona Knific

telefon: 04 58 33 805

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00