Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj

Vas zanima, na katerem nivoju je vaše znanje tujih jezikov, računalništva?

Kakšne so vaše komunikacijske spretnosti?

 

Vabljeni na svetovalno srečanje, kjer vam pomagamo odkriti znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili izven šolskega sistema, in skupaj z vami poskrbimo, da vaše spretnosti, veščine in znanja postanejo vidna in prepoznana.

 

Nudimo vam pomoč pri predstavitvi vaših delovnih izkušenj in izobraževalnih dosežkov v obliki elektronskega portfolija ali zbirne mape.

 

Pomagamo vam zbirati dokazila o vaših kompetencah in opisati vaše neformalno pridobljeno znanje.

 

Zakaj VREDNOTENJE?
– za hitrejšo pridobitev izobrazbe
– za razvoj poklicne kariere 
– za lažje sprejemanje odločitev na vseh področjih

 


TRENUTNO AKTUALNO!

 

V ENEM DNEVU DO POTRDILA O ZNANJU NEMŠČINE

 

V okviru projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih bomo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki BREZPLAČNO  ugotavljali in vrednotili kompetenco sporazumevanja v nemškem jeziku, in sicer v 

 

četrtek, 23. maja 2019 ob 16:30

 

Profesorica nemščine bo pri prijavljenih kandidatih ugotavljala kompetentnost izražanja v tujem jeziku; ob koncu bomo kandidatom izdali potrdilo z opisom jezikovnega znanja, jih umestili na evropsko jezikovno lestvico (A1 – C2) ter podali priporočila za nadgradnjo jezikovnega znanja.

 

 

Prijave zbiramo do 20. 05. 2019; zaradi velikega zanimanja priporočamo prijavo čim prej, saj je število mest omejeno. 

 

Za več informacij smo vam na voljo.

 


 

Svetovalka za vrednotenje: Polona Knific

telefon: 04 58 33 805

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00