Študijski krožki

 logotip od SK

Študijski krožki so oblika neformalnega učenja, v kateri se zbirajo ljudje, ki se želijo nečesa novega naučiti o določeni temi, se družiti in narediti nekaj koristnega za svoj kraj in druge ljudi.  Študijski krožki so razširjeni že po vsej Sloveniji in predstavljajo način spodbujanja predvsem tistih ljudi, ki se redko udeležujejo standardnih oblik izobraževanja.

 

Učenje v skupini, o stvareh, ki vas zanimajo, brez učitelja, brez ocen in preizkusov znanja …

 

Njihov cilj je tudi promocija znanja, ki ga potrebujemo za razvoj in ohranitev podeželja, za dejavno vključevanje v sodobno družbo in spodbuda za osebni razvoj posameznikov.

 

Teme, ki jih v študijskih krožkih obravnavajo, so najrazličnejše, med njimi so pogoste s področja ekologije, etnologije, zgodovine domačega kraja, ročnih del, komunikacije…

 

 Študijski krožek sestavlja 6 do 12 udeležencev, vodi ga mentor, ki je za to posebej usposobljen.

 

Reciklaža nakit 013 KD  

 

Skratka, gre za obliko dela, kjer ni učiteljev, ampak predvsem odprti ljudje, s katerimi je učenje prijetno. Prednost, ki jo imajo v primerjavi z drugimi oblikami učenja, je ta, da lahko člani sami dajejo pobude za izbiro teme in na ta način udejanjajo svoje interese in specifična znanja.

Aktivno delo v študijskih krožkih pripomore h kakovosti življenja ljudi, saj postane učenje način življenja.

 

Naše dolgoletno raziskovanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti ni samo obogatilo lokalnega prostora, ampak je bilo opaženo tudi na nacionalni ravni. Študijski krožek je za svoje kvalitetne izvedbe prejel nagrado Andragoškega centra Slovenije. 

Študijski krožek »Ohranjanje kulturne dediščine — Kako so včasih živeli?« z Jesenic, dobitnik priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2015, že trinajst let in s skoraj dvesto udeleženci raziskuje svoje okolje pod okriljem ljudske univerze, knjižnice in muzeja. Javni zavodi s sodelovanjem omogočajo prebivalstvu kvalitetnejše programe, ki vplivajo na osebnostno rast in razvoj skupnosti.
»Zdaj v občini Jesenice vemo, da je vseživljenjsko učenje lahko tudi nekaj prijetnega, za prosti čas in da lahko vpliva na razvoj skupnosti …«

Več v video predstavitvi.

 

 

V šolskem letu 2017/2018 bomo izvajali naslednje študijske krožke.

Nadaljevali bomo ŠK  Raziskovanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti,  

Dva krožka bosta na temo zdravega in dolgoživega življenja, in sicer Boljše počutje za daljše življenje I in II.

En študijski krožek bomo izvajali tudi v Bohinju, in sicer nadaljujemo s krožkom: Kako so v Bohinju včasih živeli.

Letos prvič bomo študijske krožke izvajali tudi v občini Žirovnica, in sicer Kako so v Kašariji včasih živeli ter Po bučelah se vižej.

 

Več o študijskih krožkih si lahko preberete na spletni strani Andragoškega centra Slovenije.

                                                                                          

 

Podstrani:

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00