PlurAlps – pilotna aktivnost za priseljence

 

 

PlurAlps je projekt Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, katerega namen je razvijati in spodbujati kulturo, ki je naklonjena sprejemanju priseljencev.

 

Več o projektu si lahko preberete v zloženki.

 


 

Priseljence bomo ustrezno informirali o možnostih, ki jih ponuja lokalno okolje, jih opremljali s kompetencami za dejavno vključitev v družbo ter s tem pripomogli k njihovi lažji socialni vključenosti. V okviru projekta PlurAlps bomo na območju občine Jesenice izvedli pilotno aktivnost in celostno pristopili k obravnavi problematike priseljencev lokalnega okolja.

 

V času od aprila do oktobra 2019 bomo na Ljudski univerzi Jesenice organizirali aktivnosti, ki bodo spodbujale sodelovanje med večinskim prebivalstvom in priseljenci ter s tem krepili medkulturni dialog.


                                                                                  

 

                                  “Dom gradi spomine”Kulinarične delavnice Kreativne delavnice za otroke  Spoznajmo cirilico                                                                       Skupaj skozi Jesenice Potopisna predavanja Branje pravljic                                                                                                                                        Zloženke z informacijami o pilotni aktivnosti v štirih jezikih  

 


                                                                                                                               


Na Ljudski univerzi Jesenice je v začetku maja 2019 potekalo dvodnevno usposabljanje za kulturne mediatorje, katerega sta se udeležili tudi naši strokovni delavki.

 

Usposabljanje je vodila Faila Pašić Bišić iz Društva Up, ki je s prisotnimi delila znanje in izkušnje s področja dela s priseljenci. Udeleženci usposabljanja so skozi različne vaje spoznavali poti do krepitve medkulturnega sobivanja v lokalnem okolju.

 

Spoznali so, da je multikulturnost vsekakor priložnost in naša prednost.

 

Z vami delimo nekaj fotografij posnetih na tem usposabljanju.

 

 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00