Svet skozi ekran računalništva

SVET SKOZI EKRAN RAČUNALNIŠTVA je namenjen odraslim osebam, ki so zaključile ali prekinile izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe. Namenjen je osebam s primanjkljaji na posameznem področju učenja, osebam z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, slepim, slabovidnim, gluhim in naglušnim osebam, dolgotrajno bolnim, osebam z govornimi in jezikovnimi motnjami in gibalno oviranim osebam.

TEMATSKI SKLOPI:

Spoznavanje računalnika kot stroja
Internet kot omrežje
Uporabnost programa Word
Shranjevanje datotek
Oblikovanje mape
Ustvarjanje in pošiljanje e-pošte

Program bo potekal v obliki predavanj, projektnega in timskega dela. V programu bodo udeleženci razvijali psihomotorične spretnosti pri uporabi računalniške tehnologije.

TRAJANJE PROGRAMA: 50 UR.
PROGRAM JE BREZPLAČEN! 

GRADIVO: Svet skozi ekran računalništva

 

 »Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00