Trgovec

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Naziv poklicne izobrazbe: prodajalec/prodajalka

Trajanje izobraževanja

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT) in traja 3 leta.

Pogoji za pridobitev izobrazbe

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec/ka programa opraviti s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module ter odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega 2 KT

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

  • Ljudska univerza Jesenice
    Delavska ulica 1
    4270 Jesenice

    Telefon: 04 58 33 800
    Fax: 04 58 33 810
    E-pošta: info@lu-jesenice.net

    Uradne ure:
    pon. - čet. od 8:00 do 18:00
    pet. od 8.00 do 14.00