Kakovost

 

Kakovostno izobraževanje je temelj

za uporabnost znanj in za zadovoljstvo naših udeležencev in partnerjev.

 

Le kakovostno izpeljana dejavnost je učinkovita in smiselna, zato na Ljudski univerzi Jesenice kakovosti namenjamo posebno mesto. Ker je skrb za kakovost sestavni del celotnega izobraževalnega procesa in razmišljanja zaposlenih, jo lahko dosežemo le s sistematičnim pristopom. Na LUJ deluje komisija/skupina za kakovost, ki organizirano skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Na LUJ strokovno in objektivno presojamo kakovost našega dela in uvajamo ukrepe, ki zagotavljajo nadaljnji razvoj. Trudimo se biti prepoznavni po svoji kakovosti in zadovoljstvu zaposlenih, udeležencev in poslovnih partnerjev.

 

 

        Komisijo za kakovost sestavljajo:

Lea Zlodej – predsednica, strokovna delavka (univ. dipl. sociologinja) svetovalka za kakovost 

mag. Maja Radinovič Hajdič – članica, namestnica predsednice, direktorica (mag. managementa)

Polona Knific, članica, strokovna delavka (univ. dipl. pedagoginja/andragoginja, mag. organizatorka)

Tina Rajhman – zunanja članica, predavateljica (univ. dipl. prevajalka)

Petra Dermota – zunanja članica, predavateljica (prof. matematike in tehnike)

Karmen Romih – zunanja članica, direktorica doma Viharnik (mag. zdravstvene nege)

 


Leta 2017 se je za svetovalko za kakovost usposobila LEA ZLODEJ,  ki svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti. Opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v skupini za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene aktivnosti.


 

V listini kakovosti LUJ so navedeni seznam in opisi dogovorov, postopkov in aktivnosti, ki jih sistematično izpeljujemo, da razvijamo in zagotavljamo kakovost naših storitev.

Pripravljamo samoevalvacijska poročila:

 

 

 zeleni znak poki   poki 
 poki 2016    Pravica do znaka

 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00